Nitroglycerin för behandling av spasm i äggledarna vid ofrivillig barnlöshet.
Nitroglycerin för behandling av spasm i äggledarna vid ofrivillig barnlöshet.
Project number : 770
Created by: Annika Strandell, 2006-09-14
Last revised by: Carin Sjöström-Greenwood, 2012-10-30
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Hysterosalpingokontrastsonografi (HSS) är idag en standardmetod i
samband med utredning av äggledarnas funktion vid ofrivillig barnlöshet. Metoden är en ultraljudsledd kontrastundersökning av äggledarna. Denna metod är enklare och mera skonsam för patienten än laparoskopi. Vid HSS finner man i ca 10-20% ingen passage av kontrastmedel genom äggledarna. Detta kan orsakas av kramp i äggledarens glatta muskulatur, ärrbildning efter genomgången äggledarinfektion eller annan bukinfektion eller endometrios samt närvaro av slempluggar i äggledarna.
Idag utföres rutinmässigt laparoskopi (titthålsoperation) vid utebliven passage i äggledarna. Vid laparoskopi ser man inte sällan att det trots allt är passage av kontrastvätska. Detta kan tala för att det var kramp i äggledarna i samband med HSS-undersökningen. Man vet idag inte varför det uppstår en kramp i äggledarna i samband med denna undersökning. En möjlig förklaring till kramp är att kontrastens temperatur är lägre än patientens. Idag används rumstempererad kontrast. Nitroglycerin har i in vitro studier visat sig ha en relaxerande effekt på äggledarnas glatta muskulatur. Vi vill därför genom en experimentell studie på äggledarvävnad ta reda på om temperaturen påverkar utveckling av kramp i muskulaturen och om nitroglycerin i så fall kan lösa denna kramp.Därefter planerar vi att gå vidare med en studie på patienter som i samband med sin barnlöshetsutredning genomgår en HSS-undersökning. I de fall där man inte ser någon passage av kontrast genom äggledarna randomiseras patienten till behandling med nitroglycerin eller placebo,en vitaminB-tablett (pyridoxin) och därefter observeras effekten.Visar det sig att nitroglycerin har en muskelrelaxerande effekt på äggledaren, kan preparatet komma att bli standardpreparat i samband med utebliven passage vid HSS. Därmed kommer många kvinnor inte att behöva genomgå laparoskopi, vilket dessutom innebär ekonomiska besparingar och ökad operationskapacitet för andra operationsindikationer.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Nitroglycerin
A volatile vasodilator which relieves ANGINA PECTORIS by stimulating GUANYLATE CYCLASE and lowering cytosolic calcium. It is also sometimes used for TOCOLYSIS and explosives.
Fallopian Tubes
A pair of highly specialized muscular canals extending from the UTERUS to its corresponding OVARY. They provide the means for OVUM collection, and the site for the final maturation of gametes and FERTILIZATION. The fallopian tube consists of an interstitium, an isthmus, an ampulla, an infundibulum, and fimbriae. Its wall consists of three histologic layers: serous, muscular, and an internal mucosal layer lined with both ciliated and secretory cells.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Övrigt
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Kungälvs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Erling Ekerhovd
Kvinnokliniken, SU/Sahlgrenska
Lena Lindborg
Reproduktionsmedicinska enheten, KKSS

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2005-11-29

Datum då projektet är slutrapporterat

2012-10-29

Nitroglycerin för behandling av spasm i äggledarna vid ofrivillig barnlöshet., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/770