User account for Lena Rindner

Lena Rindner, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Närhälsan Vårdplaneringsteam (VPL-team) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Lena Rindner
profession:
Distriktssköterska
email:

Work

department:
Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
workplace:
Bryggaregatan 5
phone number:
+46730620700
city:
50338 Borås
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (2)

Conference Paper - Peer reviewed (1)

Other (1)

Universitet/Högskoleutbildning

Nationella Forskarskolan
2016-2018, Göteborgs Universitet/Umeå Universitet

Forskningsmetodik MFM320
2011, Göteborgs Universitet

Forskningsmetodik MFM310
2010, Göteborgs Universitet

Magisterexamen
2007, Högskolan i Borås

Distriktssköterskeprogrammet
2003, Högskolan i Borås

Intensivvårdssjuksköterska
2001, Högskolan i Borås

Kandidatexamen
1997, Högskolan i Borås

Sjuksköterskeprogrammet
1997, Högskolan i Borås

Medicinska kurser:

Basutbildning i nutritionsbehandling, Västra Götalandsregionen.
2014, Primärvården/Närhälsan.

Basal demensutredning i Primärvården.
2010-2011, Primärvården/Närhälsan.

Hjärtsvikt, , IPULS-utbildning
2009, Primärvården/Närhälsan.

Psykiatri, 10 p -
2001, Högskolan i Borås.

Koagulation och blödningssjukdomar, 5 p
1998, Sahlgrenska akademin.

Ekg -tolkning -Grund och uppföljningskurs i EKG
2000.

Hjärtsjukvård - Lipider, Pfizer Utbildning, IDEAL-studien
1998-2002.

Kurser

Forskningsmetodik i Primärvård, 5 hp, Närhälsan FoU primärvård och enheten för allmänmedicin, Göteborgs Universitet

Vårdvetenskap, 80 p, Högskolan Borås

Kvalitativ metod - fenomenologisk ansats, 7,5 hp, Högskolan i Borås

Vetenskaplig metod och teori, Högskolan i Borås

Idehistoria och vetenskapsteori, Högskolan i Borås

Människan i humanvetenskapliga teorier,Högskolan i Borås

Litteraturkurs- vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Etik,5 p

Didaktik. 5 p, Göteborgs Univeritet

Pedagogik
Handledning,7,5 hp, 2007-09-01, Högskolan i Borås.

Samtalsmetodik/kurser-utbildningar
- kognitiv behandling (kurs)
- motiverande samtal (kurs)
- lösningsfokuserat samtalsmetodik(kurs)
- HABO hälsokurvan/hälsosamtalsmetodik (kurs)
- hälsohjulet] (kurs)

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övriga Vårdverksamheter - Närhälsan Vårdplaneringsteam (VPL-team) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anställd på 100% varav 20% på FoU-enheten Södra Älvsborg

80% 2017
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Doktorandstöd

20% 2015
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
predoktorandstöd

10% 2010 2014
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Kliniskt verksam distriktssköterska 50%.10% predoktorandstöd 2008-201420% doktorandstöd 2015 och pågående.Antagen som doktorand från 2014. FoU-rådsmedel utnyttjadas partiellt av arbetstiden100% från 2014 efter antagen som doktorand. 50% klinskt verksam och 50 % forskarstudier.Specialarbetsområden:Demensutredningar,Hjärtsviktssköterska
70% 2007 2017
Landsting - Västra Götalandsregionen - Övrigt Show info
Huvudhandledare för distriktssköterskor och sjuksköterskor, Primärvården MUST och B-B

20% 2007 2010
Statligt - Högskolor - Högskolan i Borås - Inst för vårdvetenskap Show info
Adjungerad klinisk lärare

10% 2007 2009
Kommun - Enskilda kommuner - Mark Show info
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska MASS


Samordnande skolsköterska för SHV i Marks Kommun

20% 2005 2007
Kommun - Enskilda kommuner - Mark Show info
Distriktssköterska, tillsvidare tjänstgöring.

Tjänstgöring som skolsköterska inom Skolhälsovården.

50% 2003 2007
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Närhälsan Viskafors vårdcentral

75% 2000 2003
Övrigt - Övrigt Show info
Forskningssköterska på Hjärtmottagningen-Medicinmottagningen Skene SÄS,klinisk läkemedelsstudie-Pfizer.

20% 1999 2005
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Sjuksköterska, tillsvidare tjänstgöring.

Tjänstgöring på:
Hjärtmottagning, Akutvårdsmottagning, AK-mottagning

75% 1998 2000
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Sjuksköterska, tillsvidare tjänstgöring.

75% 1996 1998

[Föreläsningar: ]
Vg-region:
" Närhälsans medicinska fortbildning för sjuksköterskor/distriktssköterskor"
Modul 4: Psykisk ohälsa och neurologi

"Kvinnor, hormoner och relationer".
Hur mår vi, hur har vi det? Föreläsning om livsfasen klimakteriet, vad händer i kvinnans kropp när östrogennivåerna sjunker.

Högskolan i Borås, 2009:
"Hjärt-kärlprevention i Primärvården"

Primärvården, Skene Vårdcentral, 2008:
"Patientföreläsning. "Äldre och hälsa"

Skolhälsovården, Marks Kommun,2003-2007:
Pubertetsutveckling, menstruation,sexualitet och relationer under rubriken"Tjejsnack"

Skolhälsovården,Marks Kommun,2003-2007:
Kost, motion, sömn och välbefinnande.

Primärvården, Viskarors Vårdcentral,Patientutbildning, 2000-2003:"Kost och högt kolesterol (hyperlipidemi).

Närhälsan, Skene Vårdcentral, Patientutbildning, 2009- pågående:
"Anhörigskola”-utbildning till anhöriga till patienter med demenssjukdom

Klinisk forskningssköterska i 5-år lång internationell läkemedelsstudie om hjärtinfart och hyperlipidemi (IDEAL-studien).

Units that user is associated with

Additional information

En behandlingsmetod för kvinnor i livsfasen klimakteriet: en randomiserad kontrollerad studie. Dokumentnummer : 13951
Information is reliable | updated 2017-11-24 by Lena Rindner |

User account for Lena Rindner, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/10711?backref=project/227341/