User account for Henrik Anckarsäter

Henrik Anckarsäter, Sektionen för psykiatri och neurokemi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Rättspsykiatri workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Henrik Anckarsäter
profession:
Professor, Överläkare
email:

Work

department:
Verksamhetsområde Rättspsykiatri/SU
workplace:
Rågården, Hus 1 SU-Östra sjukhuset
phone number:
031-3438727
city:
416 85 Göteborg
country:
Sverige
Information is reliable | updated 2018-01-25 by Henrik Anckarsäter |

User account for Henrik Anckarsäter, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/1607?&backref=project/72481/coworker_1607