User account for Annika Billhult Karlsson

user account Annika Billhult Karlsson, Minso Solutions AB

Basic information

name:
Annika Billhult Karlsson
workplace:
Minso Solutions AB
profession:
VD
Email

Work

workplace:
Minso Solutions AB
phone number:
033-700 11 81
address:
Sven Eriksonsplatsen 4
city:
503 38 Borås
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

 1. Göteborg: Göteborgs Universitet; 2007. ISBN 978-91-628-7284-7.

Article - Peer reviewed scientific (16)

 1. Seferiadis A, Ohlin P, Billhult A, Gunnarsson R.
  Disability and Rehabilitation 2016:38(5):442-451.
  Web of Science® citations 3
 2. Ma H, Liang H, Gao J, Ma H, Liu J, Ng H, Billhult A, Stener-Victorin E, Mu X, Wu X.
  Chinese Medical Journal 2014:127(18):3309-3315.
  Web of Science® citations 1
 3. Lindström AC, Eklund K, Billhult A, Carlsson G.
  Scand J Occup Ther 2013:20(4):264-71.
  Web of Science® citations 1
 4. Billhult A, Määttä S.
  Complement Ther Clin Pract 2009:15(2):96-101.
 5. Billhult A, Segesten K.
  Scand J Caring Sci 2003:17(2):122-8.
  Web of Science® citations 46
 6. Billhult A, Dahlberg K.
  Cancer Nurs 2001:24(3):180-4.
  Web of Science® citations 27

Book with Editor (1)

 1. Studentlitteratur; 2010. ISBN 978-91-44-05649-4.

Book Chapter (10)

 1. Kvantitativ studiedesign och stickprov.
  [Designing quantitative studies]
  Billhult A, Gunnarsson R.
  In: Henricson M. (ed.) Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2012, pp 117-126. ISBN 978914407135012012.
 2. Kvalitativ design.
  [Designing qualitative studies]
  Henricson M, Billhult A.
  In: Henricson M. (ed.) Vetenskaplig teori och metod - från idè till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2012, pp 131-139. ISBN 978914407135012012.
 3. Enkäter.
  [Questionnaires]
  Billlhult A, Gunnarsson R.
  In: Henricson M. (ed.) Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2012, pp 140-149. ISBN 978914407135012012.
 4. Mätinstrument och diagnostiska test.
  [Measurements and diagnostic tests]
  Gunnarsson R, Billhult A.
  In: Henricson M. (ed.) Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2012, pp 152-159. ISBN 978914407135012012.
 5. Billhult A, Gunnarsson R.
  In: Henricson M. (ed.) Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2012, pp 307-317. ISBN 978914407135012012.
 6. Analytisk statistik.
  [Analytical statistics]
  Billhult A, Gunnarsson R.
  In: Henricson M. (ed.) Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2012, pp 318-329. ISBN 978914407135012012.
 7. Henricson M, Billhult A.
  In: Henricson M, Billhult A. (eds.) Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut. Lund: Studentlitteratur AB; 2010, pp 15. ISBN 978-91-44-05649-4.
 8. Billhult A, Axelsson E.
  In: Henricson M, Billhult A. (eds.) Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut. Lund: Studentlitteratur AB; 2010, pp 57-68. ISBN 978-91-44-05649-4.
 9. Billhult A.
  In: Henricson M, Billhult A. (eds.) Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut. Lund: Studentlitteratur AB; 2010, pp 12. ISBN 978-91-44-05649-4.
 10. Henricson M, Billhult A.
  In: Henricson M, Billhult A. (eds.) Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut. Lund: Studentlitteratur AB; 2010, pp 11. ISBN 978-91-44-05649-4.

Conference Paper - Peer reviewed (4)

 1. Tenenbaum A, Gunnarsson R, Nordeman L, Sunnerhagen K, Billhult A.
  The European Journal of Public Health. 7th European Public Health Conference: Saturday 22 November 2014; 2014.
 2. Tenenbaum A, Gunnarsson R, Nordeman L, Sunnerhagen K, Billhult A.
  Glasgow: 7th European Public Health Conference - Mind the gap: Reducing inequalities in health and health care; 2014.
 3. von Below B, Rödjer S, Billhult A, Wahlqvist M.
  Cancun, Mexiko: Wonca World Conference; 2010.

Conference Poster (2)

 1. Cairns Australien: Futures of Transitions: Perspectives of Change. From Childhood to Adulthood in self-esteem, body-esteem and identities in the 21st Century; 2013.; 2013.

Conference Paper - Other (1)

 1. von Below B, Rödjer S, Billhult A, Wahlqvist M.
  Göteborg, Sweden: Medicinska Riksstämman 2010; 2010.

Report (1)

Manuscripts, not yet accepted

 • Sjölin U, Billhult A. Nurses experiences of homecaring for patients with congestive heart failure - a qualitative study. Submitted
 • Eskilsson E, Billhult A, Jutengren G. Relaxation training and a school based stress management program for stress related complaints in adolescents - a randomized controlled trial. Manuskript.
 • Börjesson U, Wigren M, Billhult A. Mothers as motivators of obese children. Manuskript.
 • Seferiadis A, Ohlin P, Billhult A, Gunnarsson R. Applying the fear-avoidance model to patients with chronic whiplash associated disorders: A cross-sectional study. Manuskript.
 • Ohlin, P & Billhult A. Living with whiplash - an experience. Manuskript.
 • Willner S & Billhult A. Upplevelsen av enskilt, respektive delat arbetsrum hos läkare inom primärvård och akutsjukvård. Manuskript.
 • Ingström M & Billhult A. Mångbesökare på vårdcentral. Manuskript.

Utbildning

Kurser

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Företag - Tjänsteföretag - Minso Solutions AB
100% 2015
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
30% 2012 2015
Företag - Tjänsteföretag - Minso Solutions AB
70% 2011 2015
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering
2006 2007
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
100% 2005 2011
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
2003 2005
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
100% 1990 2005

Bihandledare för följande avhandlingsarbeten:

Reviewuppdrag:

Skrifter övrigt

Information is reliable | updated 2017-11-22 by Researchweb Support 9 |
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

User account for Annika Billhult Karlsson, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/25?backref=project/313/