User account for Andreas Fors

Andreas Fors, Sektion reproduktiv och perinatal hälsa, vårdpedagogik och radiografi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Andreas Fors
profession:
Leg.Sjuksköterska
email:

Work

department:
Närhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
workplace:
phone number:
city:
 
country:

Doctoral Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (12)

 1. Fors A, Blanck E, Ali L, Ekberg-Jansson A, Fu M, Lindström Kjellberg I, Mäkitalo Å, Swedberg K, Taft C, Ekman I.
  PLoS ONE 2018:13(8):e0203031.
  Web of Science® citations 0
 2. Jansson I, Fors A, Ekman I, Ulin K.
  Eur J Cardiovasc Nurs 2017:1474515117718415.
  Web of Science® citations 0
 3. Pirhonen L, Olofsson EH, Fors A, Ekman I, Bolin K.
  Health Policy 2017:121(2):169-179.
  Web of Science® citations 2
 4. European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology 2015:15(2):186-94.
  Web of Science® citations 12
 5. Fors A, Dudas K, Ekman I.
  Int J Nurs Stud 2015:52(1):493-4.
  Web of Science® citations 0
 6. Fors A, Ulin K, Cliffordson C, Ekman I, Brink E.
  Eur J Cardiovasc Nurs 2014
  Web of Science® citations 6

Book Chapter (1)

 1. Fors A.
  Personcentrering inom hälso- och sjukvård Från filosofi till praktik Inger Ekman (Red.). Liber; 2014, pp 226-244. ISBN 978-91-47-11405-4.

Conference Paper - Peer reviewed (15)

 1. London: International Forum on Quality and Safety in Healthcare; 2017.
 2. Ulin K, Fors A, Ekman I, Jansson I.
  Jönköping: EuroHeartCare; 2017.
 3. Fors A, Gyllensten H, Swedberg K, Ekman I.
  International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 12-15 April 2016, Gothenburg, Sweden; 2016.
 4. International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 21-24 April 2015, London, UK; 2015.
 5. Wolf A, Fors A, Dudas K, Ekman I.
  Medicine 2.0, 13-14 november, Maui, Hawaii, USA; 2014.
 6. Fors A, Ulin K, Cliffordson C, Ekman I, Brink E.
  Stavanger: European Journal of Cardiovascular Nursing; 2014.
 7. Sixth Geneva conference on person-centered medicine. April 29 [--] May 1, 2013; 2013.
 8. Fifth Geneva conference on person-centered medicine. April 30 [--] May 2, 2012; 2012.
 9. Fors A, Dudas K, Ekman I.
  Copenhagen: 12th Annual spring meeting, European Journal of Cardiovascular Nursing; 2012.

Article - Other scientific (1)

Forskarassistent 2016-2018
Forskare 2015-2016
Doktorand 2011-2015
Hälsopedagog (fil. mag. idrottsvetenskap med inriktning hälsopedagogik)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård
Leg. sjuksköterska (fil. kand. omvårdnad)

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
20% 2015
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa - Sektion reproduktiv och perinatal hälsa, vårdpedagogik och radiografi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
80% 2011
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anställd på 100 % från 1/5 2007-2011

100% 2007 2011
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Kirurgi Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2001 2007

Huvudhandledare för två doktorander (Sara Alsén och Matilda Cederberg)
Bihandledare för två doktorander (Elin Blanck och Nina Ekman)
Handledning av C- och D-uppsatser
Handledning av forskningsamanuenser
Handledning av ST-läkare i kursen forskningsmetodik-en introduktion
Undervisning om hälsopromotion, motiverande samtal och personcentrerade samtal på Göteborgs universitet.

ANSLAG OCH BIDRAG FÖR FORSKNING

Huvudsökande

2018 ALF-medel yngre forskare. Projekttitel: "Främjad arbetsåtergång vid stressreaktioner och utmattningssyndrom genom samskapad vård på en digital plattform - en randomiserad kontrollerad studie". Beviljats 900 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2017 Postdocbidrag. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Öppen utlysning 2017. Projekttitel: ”Främjad arbetsåtergång vid stressreaktioner och utmattningssyndrom genom samskapad vård på en digital plattform - en randomiserad kontrollerad studie”. Beviljats 1 600 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2017 Projekt. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Utlysning: Rehabilitering vid sjukskrivning 2016. Projekttitel: Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården Beviljats 4 944 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2017 Finansiering för Postdoktorala studier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 120 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2016 Finansiering för Postdoktorala studier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 130 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2015 Finansiering för Doktorandstudier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 50 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2015 Finansiering för Doktorandstudier – skriva kappa/ramberättelse. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 40 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2014 Finansiering för Doktorandstudier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 100 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2013 Finansiering för Doktorandstudier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 90 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2012 Lokala FoU-medel. Patienters upplevelser av att använda en elektronisk hälsodagbok efter att ha drabbats av akut koronart syndrom. Beviljats 100 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors

2011 Finansiering för Doktorandstudier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 100 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2010 Finansiering för Pre-Doktorandstudier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 50 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.
 

Medsökande

2017 ALF-medel. Personcentrerad vård i hemmet: att växla till effektivare preventiv vård i hemmet. Huvudsökande Inger Ekman. Beviljats 1 250 000 SEK.

2017 Projektbidrag Vetenskapsrådet (VR). Personcentrerad vård i hemmet: att växla till effektivare preventiv vård vid långvarig sjukdom. Huvudsökande Inger Ekman. Beviljats 3 450 000 SEK.

2015 Projektbidrag Hjärt- och lungfonden. Utvärdering av personcentrerad vård på distans vid kronisk hjärtsvikt och/eller KOL, en randomiserad kontrollerad studie. Huvudsökande: Inger Ekman. Beviljats 900 000 SEK.

Resa- och konferensbidrag

2017 A person-centred intervention at distance for patients with chronic obstructive pulmonary disease and/or chronic heart failure. International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London. Beviljats 10 000 SEK. Sahlgrenska Universitetssjukhuset stiftelser.

2015 Person-centred care improves self-efficacy after coronary syndrome.International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London. Beviljats 10 000 SEK. Sahlgrenska Universitetssjukhuset stiftelser.

2013  Person-centred e-health in patients with coronary heart disease, 6th Geneva conference on person-centered medicine. Beviljats 11 872 SEK. Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2017-05-30 by Andreas Fors |

User account for Andreas Fors, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/94281?backref=project/231551/