Kristina Holmgren, Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Kristina Holmgren
profession:
Professor, leg arbetsterapeut
email:

Work

department:
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
workplace:
Arvid Wallgrens Backe, Hus 2, Plan 2
phone number:
031-786 5726
city:
405 30 Göteborg
country:

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Jag är huvudhandledare för 1 doktorander vid Sahlgrenska akademin och handleder kontinuerligt master, magister och kandidatuppsatser. Jag handleder också kliniska projket i primärvården och ST-läkares projketarbeten.
orientation/description:

Jag är professor i arbetsterapi vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, enheten för Arbetsterapi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Är huvudansvarig för en RCT-studie inom primärvården som handlar att tidigt identifiera personer som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress, och forskargruppsledare för TIDAS - en forskargrupp som bedriver forskning inom ämnesområdena tidig identifiering, arbetsrelaterad stress, hälsa, sjukfrånvaro och återgång till arbete. Forskning innefattar både epidemiologiska, kvantitativa och kvalitativ studier samt interventionsstudier. Kristina Holmgren har också lång erfarenhet av undervisning på kandidat-, master och forskarnivå.Jag arbetar även som FoU-handledare inom primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän.

Mina huvudsakliga forskningsområden är:
• Tidig identifiering av personer som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrealterad stress
• Sambanden mellan kombinationen av arbetsengagemang och arbetsklimat, och hälsa, sjukfrånvaro och arbetsåtergång
• Folkhälsovetenskapliga frågor som risk och friskfaktorer i relation till arbetshälsa, sjukfrånvaro och återgång till arbete
• Utveckling av frågeformulär – Work Stress Questionnaire (WSQ)
• Attityder och perspektiv till förtroendet för försäkringskassan

Forskningsprojekt
• Projektansvarig och projektledare för TIDAS (ett New Ways-projekt) ”Tidig identifiering av personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker för fysiska och psykiska besvär hos primärvården” 2014 –
• Projektansvarig och projektledare för ’Att vara på jobbet och att komma tillbaka till jobbet’ 2011 – 2013
• Projektansvarig och projektledare för ’Tidig-projektet – tidig identifiering av arbetsrelaterad stress hos kvinnor’ 2007 – 2012
• Projektledare för ’Sjukskrivnas attityd till förtroendet för försäkringskassan – en fokusgruppsstudie’ 2012 – 2015
• Projektledare för Hälsoresursprojektet 2007 – 2015

Min forskning innefattar både epidemiologiska och kvalitativ studier, och interventionsstudier.

Doctoral Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (28)

 1. Knapstad M, Löve J, Holmgren K, Hensing G, Øverland S.
  BMJ Open 2016:6
  Web of Science® citations 0
 2. Boström M, Holmgren K, Sluiter JK, Hagberg M, Grimby-Ekman A.
  Int Arch Occup Environ Health 2016:89(4):629-40.
  Web of Science® citations 2
 3. Holmgren K, Rosstorp F, Rohdén H.
  Work 2016:55:77-91.
  Web of Science® citations 1
 4. Knapstad M, Øverland S, Henderson M, Holmgren K, Hensing G.
  Scand J Public Health 2014:42(1):96-103.
  Web of Science® citations 6
 5. Mårdby A, Holmgren K, Hensing G.
  Epidemiology Biostatistics and Public Health 2014:11(1)
 6. Hensing G, Holmgren K, Rohdén H.
  Work (Reading, Mass.) 2014
  Web of Science® citations 0
 7. Mårdby A, Holmgren K, Hensing G.
  Epidemiology Biostatistics and Public Health 2014:11(1):artikel nummer e8768.
 8. Jonsson R, Lidwall U, Holmgren K.
  Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation 2013:46(1):59-66.
  Web of Science® citations 4
 9. Andersson AA, Andersson CA, Holmgren KH, Mårdby ACM, Hensing GH.
  Addiction Research & Theory 2011:Early online:10.
  Web of Science® citations 5

Book (1)

 1. Lund: Studentlitteratur; 2017.

Book Chapter (3)

 1. Holmgren K, Wåhlin C.
  Återgång i arbete Processer, bedömningar, åtgärder (Red.) Kerstin Ekberg, Mona Eklund, Gunnel Hensing. Studentlitteratur; 2015, pp 169-186. ISBN 9789144078236.
 2. Hensing G, Holmgren K, Rohdén H.
  Nordiskt ljus Trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle Red: Holmberg, Sören & Lennart Weibull. University of Gothenburg; 2010, pp 229-243. ISBN 978-91-89673-19-9.
 3. Hensing G, Holmgren K, Rohdén H.
  Svensk höst - SOM-rapport nr 46 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red). University of Gothenburg; 2009, pp 59-76.

Conference Paper - Peer reviewed (5)

 1. 9th European Public Health Conference 2016, Vienna, Austria; 2016.
 2. Holmgren K, Sandheimer C, Mårdby A, Larsson M, Hange D, Hensing G, Bültmann U.
  European Journal of Public Health; 2016.
 3. Holmgren K, Rosstorp F, Rohdén H.
  Eur J Public Health; 2014.
 4. 5th European Public Health Conference (O), Malta, 2012; 2012.

Conference Poster (4)

 1. Holmgren K, Ekbladh E, Dellve L, Hensing G.
  AT-forums abstractsamling 2013, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter; 2013.
 2. AT-forum, nationell arbetsterapikongress, Stockholm, Sverige 2011; 2011.
 3. Holmgren K, Hensing G, Rohdén H.
  4th European Public Health Conference (P), Chopenhagen, Denmark, 2011; 2011.
 4. Holmgren K, Hensing G, Dellve L.
  3rd European Public Health Conference (P), Amsterdam, The Netherlands, 2010; 2010.

Conference Paper - Other (1)

 1. Holmgren K, Fjällström Lundgren M, Hensing G.
  9th COTEC Congress of Occupational Therapy (Oral presentation), Stockholm 2012; 2012.

Report (3)

 1. Norén Bretzer Y, Holmgren K, Rosstorp F.
  Stockholm: Försäkringskassan Analys och prognos; 2017.
 2. Tidig identifiering av arbetsrelaterad stress – En delrapport av TIDIG- PROJEKTET - Tidigt identifiering på vårdcentral av kvinnor som riskerar långtidssjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress.
  [Tidig identifiering av arbetsrelaterad stress – En delrapport av TIDIG- PROJEKTET - Tidigt identifiering på vårdcentral av kvinnor som riskerar långtidssjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress]
  Holmgren KH, Hensing GH, Fjällström Lundgren MFL.
  Göteborg: Enheten för Socialmedicin. Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; 2010.
 3. Hälsoresursprojektet – Bakgrund, metod och resultat.
  [Hälsoresursprojektet – Bakgrund, metod och resultat]
  Holmgren KH, Hensing GH, Fjällström Lundgren MFL.
  Göteborg: Enheten för Socialmedicin. Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 2010.; 2010.

Article - Other scientific (1)

Other (1)

 1. Norén Bretzer Y, Rohdén H, Stendahl S, Sandstig G, Holmgren K.
  2015

Accepted, not yet published publications

Lork K, Holmgren K. The experience of return to work self-efficacy among people on sick leave. Accepted for publication in WORK 2017

Scientific publications

Scientific articles in Swedish journals
Holmgren K, Fjällström Lundgren M, Hensing G. Arbetsrelaterad stress hos yrkesverksamma kvinnor som söker till primärvården för muskuloskeletala eller psykiska besvär. Socialmedicinsk tidskrift 5/2011:436-444

Other publications

Chapter in book
1.Holmgren K, Wåhlin C. Metoder för att bedöma arbetsplats och arbetsuppgifter i relation till personens förmåga. In: Ekberg K, Eklund M, Hensing G, editors. Återgång i arbete – processer, bedömning, åtgärder. Lund: Studentlittertur; 2015.
2.Hensing G, Holmgren K, Rohdén H. Sänkt förtroende för Försäkringskassan – Omorganisation, nya regler och intensiv mediebevakning. In: Holmberg S, Weibull L, editors. Nordiskt ljus - SOM-rapport nr 47. Göteborg 2010.
3.Hensing G, Holmgren K, Rohdén H. Hälsa viktigt för inställningen till ändrade sjukskrivningsregler. In: Holmberg S, Weibull L, editors. Svensk höst - SOM-rapport nr 46. Göteborg 2009.

Reports
Holmgren K, Hensing G, Fjällström Lundgren M. Tidig identifiering av arbetsrelaterad stress
– En delrapport av TIDIG- PROJEKTET - Tidigt identifiering på vårdcentral av kvinnor som
riskerar långtidssjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress. Enheten för Socialmedicin.
Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 2010.
Holmgren K, Hensing G, Fjällström Lundgren M. Hälsoresursprojektet – Bakgrund, metod
och resultat. Enheten för Socialmedicin. Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet, 2010.

Övriga rapprter
Holmgren K, Jingrot M. Samverkan mellan försäkringskassan Arkaden och Primärvårdsrehab Olskroken. Göteborg: Västra Götalands regionen, 2001.
Holmgren K, Jingrot M, Lovenholt A. Tidiga insatser ger snabbare återgång till arbetslivet. Arbetsterapeuten 2000;3:6-10.
Holmgren K, Jingrot M. Olskroken - Kartläggning av rehabiliteringsbehov hos sjukskrivna personer i ett primärvårdsområde i Göteborg. Svensk Rehabilitering 2000;1:11-13.
Holmgren K, Jingrot M. Arbetsrehabilitering vid Rehabiliteringsgruppen i Olskroken 1998. Göteborg: Göteborgs primärvård, 1999.
Holmgren K, Jingrot M. Kartläggning av rehabiliteringsbehov hos sjukskrivna personer i Härland/Örgryte. Göteborg: Göteborgs Stad, Primärvården,1998.
Holmgren K, Klingberg-Olsson K. Olskroksprojektet. Resultat och Redovisning. Göteborg: Göteborgs Stad, Primärvården, 1993.
Pehrsson C, Persson G-B, Holmgren K. Kursprogram för personer med kronisk smärta. Göteborg: Göteborgs Stad, Primärvården, 1991.

Academic qualifications
Professor, University of Gothenburg, 2018
PhD, University of Gothenburg, 2008
MSc Occupational Therapy, 2001
Reg OT, 1986

Courses at PhD level
- Supervision in postgraduate programmes, 5 hec University of Gothenburg, 2012
- Teaching in academic studies in health science education, advanced level 10 hec, University of
Gothenburg, 2009
- Gender and social inequalities in health, University of Gothenburg , 2002
- Design, Statistics and Outcome measurements, University of Gothenburg, 2002
- Individual, community and health – theory and methods in Social Medicine, Karolinska Institutet,
2002
- Perspectives and concepts in occupational therapy, University of Gothenburg, 2003
- Qualitative Methods Applied to Nursing, Occupational Therapy, Physical Therapy and Health Care - - - Pedagogics, University of Gothenburg, 2003
- Introduction to research education, University of Gothenburg, 2003
- The relevance of Merleau-Ponty’s Thought to the human Science, University of Gothenburg, 2004
- Theories and models used in research on sickness absence, Karolinska Institutet, 2005
- Scientific Methodology and Biostatistics, University of Örebro, 2006

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
100% 2011
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
5% 2008
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt
100% 1986 2011

Supervision in postgraduate programmes, 5 hec University of Gothenburg, 2012
Teaching in academic studies in health science education, advanced level 10 hec, University of Gothenburg, 2009

Senior Lecturer, Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation, University of Gothenburg, 2011
Guest teacher, Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation, University of Gothenburg 2003 – 2011

Research fundings
Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, junior research grants, 3 680 000 SEK, 2014
The Social Insurance Agency, 560 000 SEK, 2012
The Social Insurance Agency, 1 280 000 SEK, 2010
Västra Götaland region, Women’s Health, 978 952 SEK, 2007
The local Research and Development Council of Gothenburg and Southern Bohuslän, 666 595 SEK, 2001 – 2007
The local Research and Development Council of Gothenburg and Southern Bohuslän, 300 000 SEK, 2010

Research projects
Principal investergator for ‘Early identification of people at risk for sick-leave due to work-related stress – A randomized controlled study of people with mental disorders and physical complaints consulting primary health care’ 2014 –
Principal investigator for ‘Remain in work and return to work’ 2011 – 2013
Principal investergator for ‘Early identification of work-related stress in women’ 2007 – 2012
Project leader for ‘Confidence in public institutions – a focus group study on views on the Swedish Social Insurance Agency’ 2012 – 2014
Project leader för ‘Health Assets Project’ 2007 –

Other assignments
Member in the steering committee, researcher and responsible for one of the work stream of the program New Ways - identification, treatment and support for persons with common mental disorders (CMD) to maintain their capacity to work (Forte Drn 2013-2016) 2014 – ongoing.

Member in the board of Socialmedicinsk tidskrift, 2015
Member of the steering committee of Work and Employment Research Centre - WE at the Centre for Environment and Sustainability, GMV, in Gothenburg at Chalmers University of Technology and University of Gothenburg, 2012 – 2017.
Assistant research leader for the research group GendiQ at Institute of Medicine, Social Medicine, Salgrenska academy, Gothenburg University, Sweden, 2012 – 2015.
Member of scientific group of AT-forum, the national coference in occupational therapy 2013, 2015, 2017
Reviewer for following scientific journals BMC Public Health, BMC Psychiatry , Disability and Rehabilitation, International Archive of Occupational and Environmental Health, Journal of Occupational and Environment Medicine, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Stress and Health, Women and Health

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-03-20 by Kristina Holmgren |

User account for Kristina Holmgren, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/html/330