Maria Henricson, Hälsohögskolan

Basic information

name:
Maria Henricson
profession:
Docent, Intensivvårdssjuksköterska
email:

Work

department:
Hälsohögskolan i Jönköping, Avdelningen för omvårdnad
workplace:
Barnarpsgatan 39
phone number:
036-101244
city:
551 11 Jönköping
country:

Doctoral Thesis (1)

  1. Karlstad and Borås: Karlstads University and Borås University; 2008.

Book with Editor (1)

  1. Studentlitteratur; 2010. ISBN 978-91-44-05649-4.

Manuscripts, not yet accepted

Golsäter, M*., Henricson, M*., Enskär, K. & Knutsson, S. Are children as relatives our responsibility? - How nurses perceive their role in caring for children as relatives of serious ill patients. Submitted February European Journal of Oncology Nursing 2016

Henricson, M. & Dahlgren, A. Tactile touch to patients with emotional pain in psychiatric care from the touch therapists’ perspective. An interview study. Submitted March Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2016

Henricson, M., Fridlund, B., Mårtensson, J & Hedberg, B. Nursing students expectations of the supervision process– development of a survey. Submittad april Nursing Eduction Today 2016

Hedberg, B. Mårtensson, J., Fridlund, B., & Henricson, M. Nursing students expectations of the supervisionprocess. Submittad april Nursing Eduction Today 2016

Scientific publications

Henricson, M., Segesten, K., Berglund, A-L. & Määttä, S. (2009). Enjoying tactile touch and gaining hope when being cared for in intensive care – A phenomenological hermeneutical study. Intensive and Critical Care Nursing, 25, 323-331

Henricson, M., Berglund, A-L., Määttä, S., Segesten, K. & Ekman, R. (2008a). The outcome of tactile touch to intensive care patients on the “calm- and rest hormone” oxytocin: a randomized controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 17(19), 2624–2633.

Henricson, M., Ersson, A., Määttä, S., Segesten, K. & Berglund, A-L. (2008b). The outcome of tactile touch to intensive care patients on bodily expressions: a randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 14(4), 244–254.

Henricson, M., Berglund, A-L., Määttä, S. & Segesten, K. (2006). A transition from nurse to touch therapist – a study of preparation before giving tactile touch in an Intensive Care Unit. Intensive and Critical Care Nursing, 22, 239–245.

Hagiwara, M., Henricson, M., Jonsson, A. & Suserud, B-O. (2011). Decision-Support Tool in Prehospital Care: A Systematic review of Randomised Trials. Prehospital and Disaster Medicine. 26(5), 319-329

Hagiwara, M., Sjöqvist, B-A., Lundberg, L., Suserud, B-O., Henricson, M. & Jonsson, A. (2013). Decision support system in prehospital care: a randomized controlled simulation study. The American Journal of Emergency Medicine. 31(1), 145-153

Hagiwara, M., Suserud, B-O., Jonsson, A. & Henricson, M. (2013). Exclusion of context knowledge in the development of prehospital guidelines: results produced by realistic evaluation. Scandinavian journal of trauma and resuscitation and Emergency Medicine, 21(1), 46

Hagiwara, M., Suserud, B-O., Andersson-Gäre, B., Sjöqvist, B-A., Henricson, M. & Jonsson, A. (2014). The effect of a Computerized Decision Support System (CDSS) on prehospital assessment: results of an interrupted time-series study. BMC Medical Informatics and Decision Making. 14:70

Milton da Silva, J. & Henricson, M. (2012). Promotion of hope in patients cared for in an intensive care unit in Indonesia. Vård i Norden. 107(33), 31-35

Tingsvik, C., Bexell, E., Andersson, A-C., Henricson, M. (2013). Meeting the challenge: ICU-nurses’ experiences of lightly sedated patients. Australian and critical care. 26, 124-129

Hamlin, M., Jemsson, M., Rahm, A-S. & Henricson, A-S. (2013). The patients’ experiences of participation in their self-care dialysis – an interview study. Vård i Norden. 110 (33) 14-18

Edström, E., Westerberg, L. & Henricson, M. (2014). Appraisal of guidelines for preoperative bodywash. British Journal of Nursing. 23(21), 1106-1113

Egerod, I., Bergbom, I., Lindahl, B., Henricson, M., Granberg-Axell, A., & Storli, S.L. (2015). The patient experience of intensive care: A meta-synthesis of Nordic studies. International Journal of Nursing Studies. 52, 1354-1361

Haraldsson, L. Christensson L., Conlon, L. & Henricson, M. (2015). The experiences of ICU patients during follow-up sessions - A qualitative study. Intensive and critical care nursing. Aug; 31(4):223-31

Other publications

Book:
Henricson, M. (red)(2012). Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination. Lund, Studentlitteratur

Examensgrundande utbildning
1989 – 1990Vårdlinjen, Vårdgymnasiet i Borås
1993 – 1997Sjuksköterskeutbildning vid Vårdhögskolan Borås, VHB
1999 – 2000Specialistutbildning inom intensivvård. Högskolan i Borås (HB), Institutionen för vårdvetenskap (VHB)
1998 – 2002Specialistutbildning inom onkologi. Sahlgrenska akademin
2001 - 2002Vårdvetenskap 61-80 poäng. Magisterprogrammet, VHB
2002 - 2008Forskarutbildning, 160 poäng. Karlstads Universitet, KaU, Avdelningen för omvårdnad.
Utbildning
2005Beröringsterapeut, Wasa Beröringscentrum, Göteborg
2007Beröringspedagog, Jönköping

Kurser
2002 Mät- och testteori, utveckling och utvärdering av
mätinstrument inom klinisk forskning och vårdvetenskap 5 poäng KaU
2003 Livsvärldshermeneutik, 5 poäng, KaU
2003 Vetenskapens filosofi och historia, 5 poäng, KaU
2003 Kvalitativa datainsamlingsmetoder, 5 poäng, KaU
2003 European Academy of Nursing Science, The Department of Nursing Science. The University of Lund, Summer school
2004 European Academy of Nursing Science, The Department of Public Health and Primary Health Care, Section of Nursing Science, University of Bergen, Norway, Summer school
2004 The body in health and illness, 3 poäng, Karolinska institutet, Inst. för omvårdnad. Gästprofessor Anette Street. La Trobe University, Melbourne, Australia
2004 Phenomenology, text and method. 1 ECTS Professor Max van Manen. Dep. of Nursing Science, University of Aarhus, Denmark
2005 European Academy of Nursing Science, The School of Nursing, Midwifery and Social Work, The University of Manchester, England, Summer school. Totalt 5 poäng för sommarkurserna inom EANS
2005 Att kommunicera vetenskap, 3 poäng, KaU
2005 EANS – European Academic Nursing School, 5 poäng, sommarkurser vid Europeiska universitet
2006 Epidemiologi och statistik, 5 poäng, KaU
2002-2008Doktorandseminarier vid KaU, 5 poäng
2008 Fenomenologisk hermeneutik, 7,5 hp. Mälardalens Högskola, Eskilstuna
2009 Högskolepedagogik, 15 hp. Högskolan i Borås
2010 Etnografi 7,5 hp, Hälsohögskolan i Jönköping
2010 Akademiskt ledarskap, Docentkurs vid Vårdalinstitutet
2012 Omvårdnadens begrepp, 7,5 hp, Hälsohögskolan i Jönköping

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Högskolor - Jönköping University - Hälsohögskolan Show info
Universitetslektor vid Avdelningen för omvårdnad

100% 2009
Statligt - Högskolor - Högskolan i Borås - Inst för vårdvetenskap
100% 2002 2009
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anestesikliniken, Intensivvårdsavdelningen

20% 2002 2008
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anestesikliniken, Intensivvårdsavdelningen

100% 1999 2002

Information is reliable | updated 2017-09-21 by Maria Henricson |

User account for Maria Henricson, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/html/403