user account Carl Bäckman, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Intensivvårdsavdelningen

Basic information

name:
Carl Bäckman
workplace:
Vrinnevisjukhuset Norrköping, Intensivvårdsavdelningen
profession:
Specialistsjuksköterska
Email

Work

workplace:
Vrinnevisjukhuset Norrköping, Intensivvårdsavdelningen
phone number:
010-1042337
address:
Gamla Övägen
city:
60182 Norrköping
country:
Sverige

Qualified assistance

Lecturer

target group and cost:
1.All sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med patienter som vårdats pga kritisk svår sjukdom på IVA.2.Patienter som vårdats på IVA.3. Anhöriga till patienter som vårdats på IVA.
Kostnad: 8000 kr moms resekostnader.
orientation/description:
Specialinriktning : Jag har utvecklat IVA-dagboken nationellt och Internationellt. Byggtupp internationellt nätverk om IVA-dagböcker och även Follow-up clinics.
Information is reliable | confirmed 2017-05-22 by Carl Bäckman |

User account for Carl Bäckman, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/html/50151