Ann-Charlotte Lindström, Närhälsan Sörhaga rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Ann-Charlotte Lindström
profession:
Leg.arbetsterapeut
email:

Work

department:
NärRehab MittenÄlvsborg
workplace:
Torparegatan 21
phone number:
0322-50369
city:
44165 Alingsås
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (1)

  1. Lindström AC, Eklund K, Billhult A, Carlsson G.
    Scand J Occup Ther 2013:20(4):264-71.
    Web of Science® citations 1
2015 Bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom och hjärnskada 7,5 hp
2014 Forskningsmetodig 8 p
2013 Självständigt arbete i arbetsterapi 30 hp
2011 Arbetsterapi - neurologisk rehabilitering vid stroke 15 hp
2009 Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap 15 hp
2008 Pågående utbildning Självständigt arbete Göteborgs universitet 30 hp
2008 Evidensbaserad arbetsterapi 15 hp
2008 Arbetsterapi och rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa 15 hp
2007 Ämnesfördjupning och vetenskaplig metodik 15 hp
2006 Handledning i teori och praktik inom arbetsterapi 7,5 hp
2001 Arbetsterapiexamen 180 hp
1998 Komvux Alingsås/gymnasiekompetens
1982 Tandsköterskeexamen
1976 Grundskoleexamen

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R6 - Närhälsan Sörhaga rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
NärRehab

100% 2001

information Work experience below is presented in plain text. Click Edit CV to edit.
1989-1996 arbetade jag som dagbarnvårdare Alingsås Kommun 100% tjänst med avbrott för föräldraledighet 1993. 1986-1989 föräldraledig. 1981-1986 arbetade jag som tandsköterska 100% tjänst. 1976-1979 arbetade jag tandsköterskeelev 100% tjänst.
Jag är handledare för arbetsterapeutstudenter på NärRehab.

Har varit med och utvecklat neurovårdverksamhet inom Närhälsan
25% av min tjänst(10 tim/vecka)arbetar jag i en grupp som tar fram rehab-riktlinjer för VGR, 2014-pågående.

Är med i en pågående studie "RePAiR" som repressentant för Närhälsans VGR neurovårdsteam, 2015-pågående.

Är med i en expertgrupp på tre personer för Närhälsans och har samarbetat med Mobilitetscenter för utveckling av körlämplighetsbedömningar, 2016-2018.
Är med i FoU grupp på Närhälsan där vi verkar för ett ständigt pågående utvärdering och utvecklingsarbete, pågående.
Har varit skyddsombud för arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom NärRehab, 2005-2014.
Har ingått i och lett en arbetsgrupp som tagit fram behandlingsriktlinjer för radiusfrakturer 2009-2010.

Information is reliable | updated 2018-02-28 by Ann-Charlotte Lindström |

User account for Ann-Charlotte Lindström, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/html/8301