user account Andreas Fors, Närhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Basic information

name:
Andreas Fors
workplace:
Närhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
profession:
Leg.Sjuksköterska
Email

Work

workplace:
Närhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
phone number:
address:
city:
 
country:

Doctoral Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (11)

 1. Jansson I, Fors A, Ekman I, Ulin K.
  Eur J Cardiovasc Nurs 2017:1474515117718415.
  Web of Science® citations 0
 2. Pirhonen L, Olofsson EH, Fors A, Ekman I, Bolin K.
  Health Policy 2017:121(2):169-179.
  Web of Science® citations 0
 3. European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology 2015:15(2):186-94.
  Web of Science® citations 7
 4. Fors A, Dudas K, Ekman I.
  Int J Nurs Stud 2015:52(1):493-4.
  Web of Science® citations 0
 5. Fors A, Ulin K, Cliffordson C, Ekman I, Brink E.
  Eur J Cardiovasc Nurs 2014
  Web of Science® citations 3

Book Chapter (1)

 1. Fors A.
  Personcentrering inom hälso- och sjukvård Från filosofi till praktik Inger Ekman (Red.). Liber; 2014, pp 226-244. ISBN 978-91-47-11405-4.

Conference Paper - Peer reviewed (8)

 1. London: International Forum on Quality and Safety in Healthcare; 2017.
 2. Ulin K, Fors A, Ekman I, Jansson I.
  Jönköping: EuroHeartCare; 2017.
 3. Fors A, Gyllensten H, Swedberg K, Ekman I.
  International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 12-15 April 2016, Gothenburg, Sweden; 2016.
 4. Fors A, Ulin K, Cliffordson C, Ekman I, Brink E.
  European Journal of Cardiovascular Nursing; 2014.
 5. Sixth Geneva conference on person-centered medicine. April 29 [--] May 1, 2013; 2013.
 6. Fifth Geneva conference on person-centered medicine. April 30 [--] May 2, 2012; 2012.

Conference Poster (4)

 1. Fors A, Gyllensten H, Swedberg K, Ekman I.
  Gothenburg, Sweden: International Forum on Quality and Safety in Healthcare; 2016.
 2. International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 21-24 April 2015, London, UK; 2015.

Conference Paper - Other (1)

 1. Wolf A, Fors A, Dudas K, Ekman I.
  Medicine 2.0, 13-14 november, Maui, Hawaii, USA; 2014.

Article - Other scientific (1)

Forskarassistent 2016-2020
Forskare 2015-2016
Doktorand 2011-2015
Hälsopedagog (fil. mag. idrottsvetenskap med inriktning hälsopedagogik)
Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård
Leg. sjuksköterska (fil. kand. omvårdnad)

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
20% 2015
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa - Sektion reproduktiv och perinatal hälsa, vårdpedagogik och radiografi
80% 2011
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) Show info
Anställd på 100 % från 1/5 2007-2011

100% 2007 2011
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Kirurgi Sahlgrenska
100% 2001 2007

Bihandledare för två doktorander (Elin Blanck och Nina Ekman)
Handledning av C- och D-uppsatser
Handledning av forskningsamanuenser
Handledning av ST-läkare i kursen forskningsmetodik-en introduktion
Undervisning om hälsopromotion, motiverande samtal och personcentrerade samtal på Göteborgs universitet.

ANSLAG OCH BIDRAG FÖR FORSKNING

Huvudsökande

2017 Postdocbidrag. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Öppen utlysning 2017. Projekttitel: ”Främjad arbetsåtergång vid stressreaktioner och utmattningssyndrom genom samskapad vård på en digital plattform - en randomiserad kontrollerad studie”. Beviljats 1 600 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2017 Projekt. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Utlysning: Rehabilitering vid sjukskrivning 2016. Projekttitel: Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården Beviljats 4 944 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2017 Finansiering för Postdoktorala studier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 120 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2016 Finansiering för Postdoktorala studier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 130 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2015 Finansiering för Doktorandstudier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 50 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2015 Finansiering för Doktorandstudier – skriva kappa/ramberättelse. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 40 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2014 Finansiering för Doktorandstudier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 100 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2013 Finansiering för Doktorandstudier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 90 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2012 Lokala FoU-medel. Patienters upplevelser av att använda en elektronisk hälsodagbok efter att ha drabbats av akut koronart syndrom. Beviljats 100 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors

2011 Finansiering för Doktorandstudier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 100 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.

2010 Finansiering för Pre-Doktorandstudier. Forsknings- och Utvecklingsenheten Primärvården Göteborg. Beviljats 50 000 SEK. Huvudsökande: Andreas Fors.
 

Medsökande

2017 ALF-medel. Personcentrerad vård i hemmet: att växla till effektivare preventiv vård i hemmet. Huvudsökande Inger Ekman. Beviljats 1 250 000 SEK.

2017 Projektbidrag Vetenskapsrådet (VR). Personcentrerad vård i hemmet: att växla till effektivare preventiv vård vid långvarig sjukdom. Huvudsökande Inger Ekman. Beviljats 3 450 000 SEK.

2015 Projektbidrag Hjärt- och lungfonden. Utvärdering av personcentrerad vård på distans vid kronisk hjärtsvikt och/eller KOL, en randomiserad kontrollerad studie. Huvudsökande: Inger Ekman. Beviljats 900 000 SEK.

Resa- och konferensbidrag

2017 A person-centred intervention at distance for patients with chronic obstructive pulmonary disease and/or chronic heart failure. International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London. Beviljats 10 000 SEK. Sahlgrenska Universitetssjukhuset stiftelser.

2015 Person-centred care improves self-efficacy after coronary syndrome.International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London. Beviljats 10 000 SEK. Sahlgrenska Universitetssjukhuset stiftelser.

2013  Person-centred e-health in patients with coronary heart disease, 6th Geneva conference on person-centered medicine. Beviljats 11 872 SEK. Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2017-05-30 by Andreas Fors |

User account for Andreas Fors, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/html/94281