TUA-medel, Västra Götalandsregionen
TUA -medel Västra Götalandsregionen

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Kontaktuppgifter

Frågor om anslagen:
Birgitta Ahlström

Teknisk support av systemet
Researchweb Support

TUA-medel för forskning 2016

Välkommen till ansökningsförfarandet för de TUA-medel som finns tillgängliga för forskning i Västra Götalandsregionen.

***********************************************************************************
Årets utlysning avser 3 års anslag för år 2017-2019.
Årets ansökningsperiod börjar 1 maj och pågår till 30 juni.

***********************************************************************************]

Staten finansierar genom s.k. TUA-medel till Folktandvården i Västra Götaland och Västerbotten de berörda landstingens åtagande att medverka i tandläkarutbildningen och kliniskt inriktad odontologisk forskning. Västra Götalandsregionen tillskjuter dessutom medel för den odontologiska kliniska forskningen i regionen.

Kliniskt inriktad odontologisk forskning bygger enligt avtalet mellan svenska staten och huvudmännen på tillgång till tandvårdens resurser och skall ha särskild betoning på den patientnära forskningen.

Klicka på fliken "Medel för 2016" ovan för att få mer information.

Här kan du ta del av vilka kriterier som värderas och hur värderingen går till.
Länk till värdering.

För att ansöka om medel klicka på nedanstående knapp

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


TUA -medel Västra Götalandsregionen, from TUA -medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/tuagbg/project