Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen
Internet-baserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – flervetenskapliga studier av en intervention | Application
Internet-baserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – flervetenskapliga studier av en intervention
Registration number: VGFOUREG-229641
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan
Application started by: Elisabet Wentz, 2011-09-26
Professional title at the time of application: Docent, överläkare
Work place at the time of application: Barnneuropsykiatriska kliniken BNK, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Last updated / corrected by: Birgitta Bryngelsson, 2014-01-21
Application received by: Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Elisabet Wentz
Läkare, Anorexi och bulimimottagingen för vuxna, Högsbo sjukhus

Denna ansökan är en fortsättningsansökan till följande ansökan

 1. VGFOUREG-229641 : Internet-baserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – flervetenskapliga studier av en intervention, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2011-09-26 , Applicant: Elisabet Wentz, Anorexi och bulimimottagingen för vuxna, Högsbo sjukhus
 2. VGFOUREG-306131 : Internet-baserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - flervetenskapliga studier av en intervention, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2012-09-17 , Applicant: Elisabet Wentz, Anorexi och bulimimottagingen för vuxna, Högsbo sjukhus
 3. VGFOUREG-378121 : Internet-baserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - flervetenskapliga studier av en intervention, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2013-09-09 , Applicant: Elisabet Wentz, Anorexi och bulimimottagingen för vuxna, Högsbo sjukhus

Projektets innehåll

Sammanfattning

En modell för internet-insatser för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), främst ADHD och autismspektrumtillstånd, har utvecklats och validerats vid Enheten för barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i samarbete med Vårdalinstitutet. Under en åttaveckorsperiod får individerna stöd och coaching via internet (chat och e-mail) två gånger i veckan. Utvecklingen av modellen har varit användarcentrerad och baserats på sekventiella utvärderingar för att nå användartillfredsställelse. Detta arbetssätt är ”good practice” vid design av mjukvara, speciellt för personer med NPF. Validering av modellen har visat förbättring av självkänsla och känsla av sammanhang. Deltagarna upplever stor betydelse och hög uppfyllelse gällande interventionen. Vi avser att prova interventionen på andra enheter och är redan igång vid Vuxenneuropsykiatriska behandlingsenheten, Södra Älvsborgs sjukhus och Habiliteringen Skaraborg. Utvecklingen av modellen har skapat nya frågeställningar och ytterligare enheter önskar prova interventionen. Intervjuer med individer som har fått internet-insatser och deras närstående ska analyseras kvalitativt. Ett vårdföretag, Misa, som ägnar sig åt arbetsrehabilitering för personer med NPF, kommer att prova en modifierad variant av modellen. Hälsoekonomiska och organisationsteoretiska aspekter kommer att analyseras.

Andra bidragsgivare

Other grant providers

Grant provider: ALF (Reference number: ALFGBG-28571)
Decided and approved
Grant reciever: Elisabet Wentz
Applied 2008-09-22 for a contribution of 998,734 SEK intended for Behandling av unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder - hur går man vidare efter diagnos? Två pilotstudier.
Decision 2008-12-11 with a contribution of 458,000 SEK and is available 2009-2010
Grant provider: Söderström-Königska Sjukhemmet (Reference number: 2008-21917)
Decided and approved
Grant reciever: Elisabet Wentz
Applied 2008-09-26 for a contribution of 170,000 SEK intended for Behandling av unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder - hur går man vidare efter diagnos? Två pilotstudier.
Decision 2008-12-16 with a contribution of 100,000 SEK and is available 2009 och framåt
Grant provider: FAS/Formas/VR/Vinnova (Reference number: 2011-2098)
Application not decided
Grant reciever: Elisabet Wentz
Applied 2011-09-15 for a contribution of 5,500,000 SEK intended for Internet-based support and coaching for adolescents and young adults with neuropsychiatric disabilities - multidisciplinary studies of an intervention
Grant provider: Vårdalinstitutet
Application not decided
Grant reciever: Elisabet Wentz
Applied 2011-09-15 for a contribution of 4,500,000 SEK intended for Internet-baserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - flervetenskapliga studier av en intervention
Total applied sum: 11,168,734 SEK | Total granted sum: 558,000 SEK

Äskade medel för nästa kalenderår/period

DescriptionShort description of the costSum
KonsulterKommunikatör8,000
Sum 499,000

Decision

Decision date: 2011-12-16

Decision 
Applied sum499,000
Granted sum260,000

Financial report

Financial report 
Granted sum
260,000
Paid sum
260,000
Returned sum
0
Logotype för Västra Götalandsregionen,

Administratör:
Birgitta Bryngelsson


Internet-baserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – flervetenskapliga studier av en intervention | Application, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/229641