Search information | Application | Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

Search result

Search gave 2718 hits in 0.20 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Granted Munhälsans betydelse vid stroke
Kristina Rosengren, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, VGFOUREG-769391
Projektmedel Hälsopromotion tandvård - Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Den svenska befolkningen blir äldre och äldre vilket bland annat leder till ökat behov av vård och omsorg då multisjuka äldre personer har ett större behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. Mot bakgrund av vårdens begränsade resurser ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/769391
Granted Samverkansprojekt folktandvård och familjecentralen Södra Ryd, Skövde
Anita Alm, Hälsoodontologiska enheten, VGFOUREG-768241
Projektmedel Hälsopromotion tandvård - Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Sex-åringar i Södra Ryd i Skövde hade 2013 betydligt sämre tandhälsa än övriga 6-åringar i kommunen. Det är väl känt att en god munhälsa grundläggs i tidig ålder. Med anledning av detta startades ett samverkansprojekt mellan ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/768241
Rejected Vilken betydelse har olika tumörkarakteristika och givna behandlingar för tid till återfall och överlevnad för kvinnor med livmodercancer?
Pernilla Dahm Kähler, Kvinnokliniken, SU/Sahlgrenska, VGFOUREG-762021
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Corpuscancer (livmodercancer eller livmoderkroppscancer) är en vanlig kvinnlig cancerform och den femte vanligaste bland kvinnor i Sverige. Majoriteten av kvinnor rmed corpuscancer rekommenderas primär kirurgisk behandling i form av borttagande ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/762021
Granted Prevention av osteoradionekros; profylaktisk behandling med pentoxifyllin och tokoferol (PENTO) vid tandextraktioner hos patienter tidigare strålbehandlade för huvud- och halscancer.
Patricia Miranda Burgos, Käkkirurgiska Kliniken, NÄL, VGFOUREG-761931
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Prospektiv, kontrollerad studie utvärderar effekten av profylaktisk behandling med pentoxifyllin och tokoferol (PENTO) för prevention av osteoradionekros (ORN) vid tandextraktioner (ex) hos strålbehandlade patienter i huvud- och hals, ORN-02. ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761931
Rejected Mätning av balans i stående och sittande hos barn och ungdom med motorisk funktionsnedsättning.
Meta Nyström Eek, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, VGFOUREG-761921
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund Bristande balans kan ge upphov till många problem i vardagen som påverkar delaktighet och livskvalitet hos barn/ungdom och vuxna med motorisk funktionsnedsättning. För de som kan gå kan dålig balans hindra deltagande i olika ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761921
Rejected Västsvenska ADM-studien
Emma Hansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Plastikkirurgiska kliniken, VGFOUREG-761891
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Att operera bort bröstkörtlarna vid ärftlighet för bröstcancer har visat sig vara en effektiv behandling för att minska risken att drabbas av bröstcancer. Vid en direkt rekonstruktion läggs ett silikonimplantat eller expander in efter att ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761891
Rejected Behandling av spasticitet i övre extremitet: utvärdering och jämförelse av motorisk funktion, aktivitet och delaktighet mellan olika behandlingsformer.
Therese Ramström, CARE, VGFOUREG-761851
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Spasticitet är ett vanligt symtom efter neurologisk skada. Spasticitet innebär ofta negativa effekter för den drabbade, både fysiska- och psykiska och sociala aspekter kan påverkas. Det finns många olika behandlingsmetoder vid ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761851
Granted, recipient of funds reported Snabb och specifik art-, stam- och resistensbestämning av invasiva svampar med proteomik och massspektrometri.
Nahid Kondori, Sahlgrenska universitetssjukhus, ´Medicinsk mikrobiologi, VGFOUREG-761751
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Diagnos och behandling av patienter med invasiva svampinfektioner är svår, kostsam och har dessutom svåra biverkningar. Tidig behandling ökar överlevnaden av dessa patienter, därför sätts empirisk behandling in även vid misstanke om ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761751
Rejected Metoder för att främja ett personcentrerat arbetssätt inom primärvården
Eva Jakobsson Ung, 1) Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet; 2) Verksam, VGFOUREG-761371
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Utgångspunkten i ett personcentrerat arbetssätt är patientberättelsen som genomförs med hjälp av intervjuer med öppna ingångsfrågor i samtalet mellan patient och vårdpersonal. Både erfarenheter från klinisk praxis samt ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761371
Rejected Effekten av femininiserande ansiktskirurgi (FFS) på livskvaliteten hos individer med könsdysfori
Anna Elander, Plastikkirurgen, VGFOUREG-761351
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Könsdysfori innebär psykiskt lidande eller försämrad förmåga att fungera i vardagen orsakat av att könsidentiteten avviker helt eller delvis från personens juridiska kön. Förekomsten är 0,2–0,5 procent av befolkningen. Problemen ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761351
Granted, recipient of funds reported Populationsbaserad studie kring sjukdomsspecifika faktorer i förhållande till återfall och relativ överlevnad vid ovarialcancer i Västra sjukvårdsregionen.
Charlotte Palmqvist, Gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, VGFOUREG-761261
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Projektet avser att stärka det vetenskapliga underlaget kring hur såväl sjukdomsspecifika faktorer som celltyp (histologi), differentieringsgrad och stadium, som behandlingsspecifika faktorer som tid till primärbehandling, typ av behandling och ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761261
Granted, recipient of funds reported Återhämtning efter intensivvård - införande av ett intensivvårdsspecifikt uppföljningsinstrument i Västra Götaland
Stefan Lundin, Anestesi och Intensivvårdskliniken, VGFOUREG-761241
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Med förbättrad intensivvård har mortaliteten minskat. Vi har nu en stor utmaning att ta hand om det ökande antal patienter som överlever men som på grund av ofullständig återhämtning drabbas av svåra kvarstående hälsoproblem ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761241
Rejected Utbredd diagnostik av bakterier och svamp med ribosomal gensekvensering
Hedvig Engström Jakobsson, Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUREG-761201
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Detta projekt syftar till att optimera och applicera massiv parallellsekvensering (Next Generation Sequencing, NGS) för artidentifiering med hjälp av sekvensering av 16S och 18S rRNA generna. Artbestämning av majoriteten bakterier görs idag på ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761201
Granted, recipient of funds reported Kan en systematisk fallriskbedömning förbättra frakturprediktionen hos äldre patienter?
Mattias Lorentzon, Osteoporosmottagningen, Geriatriska kliniken, SU-Mölndal, VGFOUREG-761101
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Benskörhet (osteoporos) med frakturer är idag en av Sveriges stora folksjukdomar och kostar sjukvården mer än 5 Mdr SEK årligen. Sjukdomen karaktäriseras av låg bentäthet som i sin tur leder till ökad risk för frakturer. Den kliniska ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/761101
Granted, recipient of funds reported Kan peroralt tillskott av fleromättade fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudie.
Karin Sävman, Neonatalenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, VGFOUREG-760741
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Underburna barn löper risk att utveckla skador i hjärnans vita substans. Kognitiva svårigheter, komplicerade synstörningar och neuropsykiatriska störningar som autism ses hos >50% av de minsta. Svåra synstörningar ses även vid ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/760741
Granted, recipient of funds reported Femurdiafysfrakturer hos barn och ungdomar; stabilitet, kvarstående deformitet och återhämtning av fysisk funktion.
Marianne Flinck, Ortopedkliniken, Skövde, VGFOUREG-760731
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Femurskaftfrakturer hos barn är inte helt ovanligt och förorsakar smärta och lidande. Stabiliteten i skaftfraktur efter fixation med flexibla märgspikar varierar och ibland är det tekniskt svårt att åstadkomma god stabilitet, vilket innebär ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/760731
Rejected Lipödembehandling med HYPOXI-metoden - en randomiserad klinisk prövning
Per-Anders Jansson, Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Avd för molekylär och klinisk medic, VGFOUREG-760701
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Lipödem är ett tillstånd som anses drabba ca 10% av Sveriges kvinnor efter puberteten. Det är nästan bara kvinnor som får besvär med lipödem och det är vanligt att andra kvinnor i släkten har samma problem. Tillståndet debuterar vanligen ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/760701
Granted, recipient of funds reported Utvärdering av ny analys av kvarvarande sjukdom med next generation sequencing vid akut myeloisk leukemi
Linda Fogelstrand (född Svensson), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Kemi, VGFOUREG-760511
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
BAKGRUND: Avsikten med detta projekt är att bidra till förbättrade strategier för behandlingsbeslut hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML). Vi har tidigare visat att mycket små mängder kvarvarande leukemiceller (MRD) under behandling ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/760511
Rejected Hypertoni i primärvården - ett VGR-projekt
Annika Rosengren, Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin, VGFOUREG-760441
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Hypertoni är vanligt men ofta otillräckligt behandlat. Obehandlat eller otillräckligt behandlat högt blodtryck kan få katastrofala konsekvenser som ischemisk stroke, hjärnblödning eller hjärtsvikt. Många patienter med hypertoni når inte ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/760441
Rejected Epidemiologiskt samband mellan bältros och vattkoppsutbrott och dess betydelse för genetisk förändring av varicella-zostervirus och för vaccination mot detta virus
Tomas Bergström, Klinisk Mikrobiologi/Virologiska laboratoriet, VGFOUREG-760381
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Varicella-zoster virus (VZV) orsakar vattkoppor, som efter reaktivering kan ge bältros och neurologiska komplikationer fr.a. hos äldre. Bägge tillstånden kan förebyggas med vacciner. Vattkoppsvaccination är del av barnvaccinationsprogrammet i ...
www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/760381
Filter search
type
year
tutors (446)

Search information | Application | Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/search