Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen
Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

FoU i VGR

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR.


Till dig som är projektledare

För dig som beviljats regionala FoU-medel till ett projekt är det obligatoriskt att registrera arbetet i projektdatabasen FoU i VGR. Du är också välkommen att lägga in information om projekt som inte fått ekonomiskt stöd av oss.

Information ur projektdatabasen presenteras för personal, politiker och våra patienter. Vi vill att alla projekt som stöds från Västra Götalandsregionen är med. Det är alltså viktigt att just ditt projekt finns med!
Länk till projektdatabasen FoU i VGR

Är du projektledare och ska uppdatera projektbeskrivningar som du har registrerat hittar du dessa via rubriken "Mina sidor" upptill på sidan när du är inloggad.

Årsredovisning FoU i VGR

Arbetet med att sammanställa årsredovisningar för FoU i Västra Götalandsregionen började våren 2014 som ett pilotprojekt grundat på uppgifter från 2013. Nu finns årsredovisningar även för 2014 och 2015. Årsredovisningarna baseras på inmatade uppgifter i projektdatabasen FoU i VGR och redovisas på förvaltnings- eller verksamhetsområdesnivå.

Nyligen uppstartat forskningsarbete i Västra Götalandsregionen:

Klicka här för att se pågående projekt Västra Götalandsregionen

Välkommen till ansökningssystemet för FoU-medel med följande inriktning:
Medlen kan sökas vid ett tillfälle per år.


Hälsopromotion tandvård

Ansökningsperioden pågår från 6 oktober till och med 6 november 2017.

Länk till villkor för bidragen.


Regionala FoU-medel

Regionala samarbetsprojekt

Nästa ansökningsperiod börjar våren 2018 och avslutas 1 oktober.
Länk till villkor för bidragen.

Forskning inom patientsäkerhetsområdet

Den treåriga satsningen på forskning avseende patientsäkerhet är avslutad. I fortsättningen går det att söka fortsatta medel till tidigare beviljade projekt. Nästa ansökningsperiod börjar våren 2018 och avslutas 1 oktober.

Länk till villkor för bidragen


Forskarstöd för anställda inom Habilitering & Hälsa

Ansökningsperioden pågår från 1 september till och med 13 oktober 2017.

Länk till villkor för bidragen.

 


Innan du påbörjar din ansökan....

I menyn till vänster hittar du information om ansökningsförfarande och granskningsprocess. Där finns också en hjälpguide med praktiska råd när du gör din ansökan.

För systemtekniska frågor kontakta supporten via e-post: : Ange att ditt ärende gäller Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Logotype för Västra Götalandsregionen,

Administratör:
Birgitta Bryngelsson


Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgregion/document