Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen
Regionala FoU-medel, länkar till ansökningsformulär m.m.

Regionala FoU-medel

Mer information om bidragen, till exempel vilka som är behöriga att söka, hittar du i villkoren för respektive anslag nedan.

Regionala samarbetsprojekt

Projektmedel till patientnära klinisk forskning med vetenskapligt samarbete mellan arbetsplatser i Västra Götaland. Medlen kan sökas vid ett tillfälle per år. Nästa ansökningsomgång börjar våren 2018 med sista ansökningsdag 1 oktober. När det inte är ansökningsperiod kan du öppna ansökningsformulären och göra en övningsansökan. Den raderas efter 1 dygn.

Länk till villkor för bidragen.


Forskning inom patientsäkerhetsområdet

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade 2013 att avsätta 5 mkr årligen i tre år för projektmedel till forskning inom patientsäkerhetsområdet med särskild tonvikt på utveckling och implementering. Satsningen är nu avslutad, men fortsatta medel kan sökas till tidigare beviljade projekt.  Nästa ansökningsomgång börjar våren 2018 med sista ansökningsdag 1 oktober. När det inte är ansökningsperiod kan du öppna ansökningsformuläret och göra en övningsansökan. Den raderas efter 1 dygn.

Länk till villkor för bidragen.


Kontakt: Birgitta Bryngelsson, tel 010-441 15 55, 0703-740692
e-post:


För systemtekniska frågor kontakta supporten via e-post: : Ange att ditt ärende gäller Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Logotype för Västra Götalandsregionen,

Administratör:
Birgitta Bryngelsson


Regionala FoU-medel, länkar till ansökningsformulär m.m., from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgregion/document/3277