Vidareutveckling och fördjupning av ett Broderiprojekt för indiska bykvinnor och flickor | Application
Vidareutveckling och fördjupning av ett Broderiprojekt för indiska bykvinnor och flickor
Registration number: KUN-146361
Söka medel till utvecklingsprojekt 15 september 2010
Application started by: Elsa Agélii, 2010-09-12
Professional title at the time of application: Konstnär
Work place at the time of application: Hedersordförande i Täcklebo Broderiakademi
Last updated / corrected by: Ylva Gustafsson, 2010-10-27
Application received by: Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen
GrantedGranted
Applicant: Elsa Agélii
Egen Ateljé, /Grundare av Täcklebo Broderiakademi

Sökande organisation

Sökande(organisation eller motsvarande)

Täcklebo Broderiakademi/ Mahila Aur Pani Embroidery Club, Jaisalmer, Indien

Organisationens adress

Ordf. Pia Sjöstrand
Fjärilstigen,31
15336 Järna

Webbadress

pia.sjostrand@telia.com

Organisationsnummer

854600-9724

Organisationsform

not checked Aktiebolag
not checked Stiftelse
not checked Handelsbolag
not checked Ekonomisk förening
checked Ideell förening
not checked Enskild firma
not checked Annan organisationsform

Uppgifter om projektet

Beräknad projektstart

2010-12-20

Beräknat projektslut

2013-03-01

Samarbetsparter. Ange kontaktperson med telefonnummer!

I Indien Socialarbetar org, SKSS Seemant Sahyog Kisaan Sansthan,NGO
Ms Kulwinder Kahr +91-9001439262 Kontor: +912992-250702 ( talar inte eng.)
e-post: skss_jsmr@yahoo.co.in

Kort beskrivning av projektet.

BAKGRUND arbetet hittills,se:www.agelii.net/elsa
Projektet startade 2006 med en studieresa till Rajasthans öken, Indien.
BILDER KRING VATTEN OCH ÖKEN var ett renodlat konstprojekt,om vattenkulturen, "rainwater harvesting", som jag kommit att intressera mig allt djupare för. Men i mötet med indisk verklighet och en grupp socialarbetare, som just hade börjat en broderikurs för unga bykvinnor föddes idén om ett samarbete kring broderier och kvinnors arbete med vatten.Deltagare i byn är nu 28 kvinnor och en grupp på 15 flickor 10-16 år.BRITTA KLEBERG, kollega/konstnär med 2 års erfarenhet från liknande arbete i Zimbabwe leder en särskild "broderiskola"för flickorna.De flesta av dem går i grundskolan och kan läsa, skriva, räkna, något som är viktigt för utvecklingen av projektet.När flickorna är 16 år får de vara med i kvinnogruppen och är nästan vuxna kvinnoroch de kan tränas att delta i bygget av ett kooperativ och blir mkt viktiga p.g.a. läs-och skrivkunnigheten.Kooperativet kan så bli självgående. Detta är vårt mål.
PROJEKTETS NAMN:VATTEN OCH ÖKEN
ett konstprojekt om broderi,kvinnors arbete och överlevnad.
Det har nu två grenar,
1)mitt eget konstnärliga arbete.som inte ingår i denna ansökan vad gäller ekonomi.
2)utveckling av broderi som försörjningsmöjlighet för kvinnor och flickor i byn Bhilon Ki Basti, Jaisalmer.(Bhilon anger att byn tillhör kasten Bhil de lägst stående,fattigaste i kastsystemet, s.k. naturfolken)

UTVECKLING OCH FÖRDJUPNING av kooperativet Broderiprojektet Mahila Aur Pani Embroidery Club
Projektet är nu i ett avgörande skede. Vi hoppas ta ett språng i utvecklingen under denna arbetsperiod.

Vistelse och arbete i Indien 11/2 mån 22nov 2010 - 17jan 2011 Britta och Elsa
Dokumentärfilmare Frida Edwards ( utbildad på DI och gör nu en film för SVT om sin pappa Folke.) kommer att vara i Jaisalmer 3 veckor och filma arbetet.
Joanna Schroeder gymnasielärare, speciallärare, individuella linjen följer med som volontär under dessa 3 veckor.
PLAN FÖR ARBETSPERIODEN
1)Träning för äldre flickor och några kvinnor(assistenter) samt vår tolk och samarbetsperson inom SKSS, Kulwinder i att arbeta i demokratiska former, skapa ett kooperativ, göra inköp,skicka paket,räkenskaper,leda grupparbete,
2)Studieresa för några ur den gruppen till Bhuj i grannstaten Gujarat, där finns ett mkt intressant besläktat kooperativ,Kala Raksha initierat av en amerikansk antropolog för 20 år sedan. De har utvecklat en egen försäljningsorg och tom designskola för öknens kvinnor.
3)produktion av nya broderier som köps av oss och hittills i huvudsak säljs vid olika utställningar och händelser i Sverige.

MÖJLIGA EFFEKTER
När Britta eller jag inte är i Indien prövar vi nu att låta Kulwinder hålla i arbetet. På sikt skall vi inte behöva komma varje år för att verksamheten skall fortsätta.
Vi tror att tre resor ytterligare skall behövas, d.v.s tom mars 2013, då bör flickorna vara redo för att ta större ansvar tillsammans med ett par kvinnor.

*)Om kvinnorna vet att deras broderier säljs kontinuerligt kan de bli motiverade att arbeta regelbundet med sina broderier.

När vi inte behöver resa dit för att puffa på och inspirera i arbetet kan de pengar som försäljningen av broderier inbringar användas till förbättringar i byn:
*)Vi vill skapa en mikrolånefond, som t.ex.familjer kan ta mikrolån ur för att installera solfångare. Med en kokplatta behöver kvinnorna inte gå långa vägar för att samla ved till matlagning.El ger ljus över läxläsning och broderande i mörka kvällar.
*)Kurser kan ordnas i barnhälsa, näringslära, barnuppfostran,sömnad, m.m. i oändlighet, kort sagt utveckling - Hjälp till självhjälp.

*)Flickorna får genom projektet uppleva att de kan göra något själva för att styra sina liv och har den erfarenheten med in i vuxenlivet, där kvinnors liv annars är mycket kringskuret av traditionen.

Beskriv det regionala perspektivet vad gäller samarbeten och spridning av erfarenheterna av projektet

Spridning har skett och skall ske i samband med utställningar, kurser och föredrag i olika sammanhang,
I alla dessa tillfällen visar och säljer vi kvinnornas broderier. Behållningen går till arbetet i byn och bekostar våra resor och uppehälle i Indien. OBS! hittills ingen lön till oss.Sammanställning av ekonomin för projektet tills nu finns i bil.1
UTSTÄLLNINGAR HITTILLS
2008 TEXXXXXTIL KKV-Bohuslän Vg region
2008 Nääs Konsthantverk Vg region
2009 Lindesberg k.hall Vatten och Liv m Broderiakademin= BRAK
2009 Olofström, Galleri Frida tills.m.BRAK
2009 Vadstena Konstgalleri
2010 Falköpings Museum tills. m. BRAK Vg region
2010 Galleri Ranrike hela sommaren tills.m.BRAK Vg-region
UTSTÄLLNINGAR PLANERADE
2010 medv. i Vara vattendagar med liten utst och föredrag Vg-region
2010 Gbg Konstförenings Galleri se progr.f utst.tiden Vg-region
2011 StenebyKonsthall Vg-region
2011 Kungsbacka konsthall har visat intresse Vg region
2011 Örebro Konsthall
2012 Östersund, Konstförening, Ahlströmshallen

I samtliga dessa utställnings-tillfällen har jag hållit ett eller fler off. föredrag om VATTEN och ÖKEN- proj.
Britta Kleberg är återkommande lärare på Mullsjö Fhsk och visar och föreläser om projektet där
+ föredrag i flertal andra sammanhang.som både Britta och jag håller
Jag har deltagit i Bottna Kulturfestival med en "vandringsutställning".

BOK OM PROJEKTET: VATTEN OCH ÖKEN ett konstprojekt om broderi, kvinnors arbete och överlevnad. Heidruns förlag,släpps på bokmässan.

INBJUDAN TILL PROGRAM UNDER MIN UTSTÄLLNING PÅ KONSTFÖRENINGENS GALLERI
(Till detta program söker jag bidrag fr. mångkulturkonsulent)
VATTEN OCH ÖKEN ett konstprojekt om broderi, kvinnors arbete och överlevnad

Utställning och sammanfattning av projektet som pågått sedan 2005
16 okt. - 7 nov. Göteborgs Konstförenings Galleri

Samtidigt släpps också min bok VATTEN OCH ÖKEN, Heidruns förlag.
----------------------------------------------------------------------------------------
Visningar för allmänheten: söndagseftermiddagar den 17,24 och 31 okt kl. 15
---------------------------------------------------------------------------------------
Föreläsning för allmänheten
FRÅN BRODERI MED COCACOLA-KAPSYLER I MAROCKO TILL
REGNVATTENSKÖRD I RAJASTHANS ÖKEN
Torsd. 21 okt. kl.19 Gröna Huset, Konstepidemin
----------------------------------------------------------------------------------------
INBJUDAN till samtal i utställningen
Tisdag 19 okt kl 19 Konstföreningens Galleri, Södra Vägen 2, Göteborg
Reflexioner kring konst, särskilt textil och socialt/politiskt engagemang i relation till samtidskonstens begreppsvärld.
Inbjudna är Tora Windahl, konstnär,läs hennes texter i nättidningen www.omkonst.se
Vin och tilltugg
Studenter på HDK Textil konst, NTA:s medlemmar och övriga intresserade Varmt välkomna
Arr Elsa Agélii och styrelsen NTA

----------------------------------------------------------------------------------------

3) MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER.
a)Vi undersöker hur det är lämpligt att marknadsföra kvinnornas broderier tillsammans med vattenkunskap i Sverige.Vi skall få rådgivning av kommunikationsföretaget LTS,( som tilldelade mig sin utmärkelse Årets Sally 2008 för mitt tilltag i Indien)
En person behövs för att engagerat, påhittigt och uthålligt bygga upp ett marknadsföringsprogram och att sköta distributionen.
b)Frida Edwards kommer att göra en dokumentärfilm om arbetet.
c)ÖVERSÄTTNING TILL ENGELSKA i separat supplement (Översättningen är gjord för att boken skall sprida kunskap om projektet + vattenfrågan i Indien och internationellt.( möjlighet till bidrag? kostnad 19000 kronor)

Om vi vet att vi kan sälja kvinnornas broderier kontinuerligt kan de bli motiverade att arbeta regelbundet med sina broderier.

Hur uppfylls något eller några av de horisontella perspektiven jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och internationalisering?

Jämställdhet
Projektet bidrar till att kvinnornas position i byn och i familjerna stärks. I o m att de drar in pengar till familjen och att de blir alltmer självständiga.
Mångfaldstemat
i Sverige får ett tillskott med alla de berättelser som vi förmedlar om kvinnornas liv i det fjärran Indien.Även stärks åhörarnas solidaritet när de kan bidra direkt till något utvecklande ändamål i stora världen.
Tillgänglighet
genom utställningar, visningar och föredrag i föreningar Folkhögskolor, och varhelst vi välkomnas.Spridning också genom tidningsartiklar- Hemslöjden, Zenit, Broderiakademins Medlemsblad och hemsida, dokumentärfilmen.
Internationalisering
det är väl hela detta projekt ett utryck för? Dessutom spridning till de allra sämst ställda i det indiska samhället.
Min bok översätts till engelska för att kunna spridas internationellt.
Inom Kultursystem Bottna-Gerlseborg har vi funderingar på att göra byn till vänort, Joanna Schroeders deltagande i resan denna gång kan vara en startpunkt på detta.

Ange fördelning kvinnor - män av de som avlönas i projektet

100% kv - 0% män

Bilagor

Attachments

word document Ekonomisk redogörelse 2006-2009 Vatten och Öken.doc
Ekonomisk redogörelse 2006-2009 för Vatten och Öken
File size: 361 kB
word document Specifikation av kostnaderdels under året 2010 dels beräknade för projekttiden.doc
Specifikation av kostnader under de olika rubrikerna
File size: 26 kB

Ekonomi

Intäkter B verksamhetsintäkter

 TypBelopp
Intäktsslag 1Sålda broderier tom31/8 +galleri Ranrike + ber.försäljn,Gbg okt12510 10575 18000
Intäktsslag 2Insamlade v. föredrag3148
Intäktsslag 3  
Intäktsslag 4  
Summa övriga intäkterFaktiska och ber. intäkter som projektet skapat fr mars tom okt 201044233

Summa intäkter A+B

44,233

Projektets totala kostnad(kronor)

163,680

Kostnader - fördelning

 Belopp
Löner/ersättning inkl. sociala avgifterSumma 58000
LokalkostnaderSumma 1600
Administration(ej löner)Summa 48500
Marknadsföring(ej löner)Summa 41625
ÖvrigtSumma 7420
SUMMA KOSTNADERSumma kostnader 163680
DescriptionShort description of the costSum
Stöd som söks från Regionens Kulturnämnd(kronor)

Vi visar kostnader som betalats av proj egna indragna medel fram tom sept 2010. Rimlig lönekostnad för det arbete vi gör+ våra kostnader för resor+uppehälle.
lön+resor+uppeälle f dokumentärfilmare
Lön till Indisk medhjälpare Kulw. och assistenter
Kostnad för demokratiträning kurs
Kostn f. studieresa 7 personer
lokalkostnad
Kostn f hemsida el blog
eng översättning av bok f marknads-föring i Indien.
redigering av film

Naturligtvis vore det bättre med något av allt detta än inget om kulturnämnden inte kan stödja allt.

120,000
Sum 120,000

Vi har tidigare fått stöd från Kulturnämnden

checked Nej
not checked Ja

Kultursekretariatets egna noteringar

Boxar

not checked Barn/Ungdom
not checked Festivaler
not checked Nytt/Oväntat
not checked Produktioner
not checked Förstudier
checked Övrigt

Område

not checked ABM
not checked TDM
checked BoF
not checked Flera

Geografi

checked Fyrbodal
not checked Göteborg
not checked Sjuhärad
not checked Skaraborg

Beslutsdatum

2010-12-03

Slutrapport inkommen

EJ vald

Decision

Decision date: 2010-12-22

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Stöd som söks från Regionens Kulturnämnd(kronor)
Vi visar kostnader som betalats av proj egna indragna medel fram tom sept 2010. Rimlig lönekostnad för det arbete vi gör+ våra kostnader för resor+uppehälle.
lön+resor+uppeälle f dokumentärfilmare
Lön till Indisk medhjälpare Kulw. och assistenter
Kostnad för demokratiträning kurs
Kostn f. studieresa 7 personer
lokalkostnad
Kostn f hemsida el blog
eng översättning av bok f marknads-föring i Indien.
redigering av film

Naturligtvis vore det bättre med något av allt detta än inget om kulturnämnden inte kan stödja allt.
120,00050 
sum120,00050 

Vidareutveckling och fördjupning av ett Broderiprojekt för indiska bykvinnor och flickor | Application, from Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgrutveckling/ansokan/146361