test
Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund

Visare Norr

Anslaget för forskningssamverkan i Norrland

Huvudsyftet med Norrlandstingens gemensamma forskningsanslag, Visare Norr, är att stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i norrlandstingen och universiteten i norra sjukvårdsregionen och härigenom bidra till:

  • utvecklingen av en effektiv hälso- och sjukvård genom spridning och tillämpning av vetenskapliga rön
  • en hög kvalitet i utbildning av vårdpersonal för norrlandstingen.

I syftet anges att det är forskningsprojekt med klinisk och annan verksamhetsanknuten inriktning av gemensamt intresse för utvecklingen av den norrländska hälso- och sjukvården som ska prioriteras. I detta ligger också ett intresse att satsa på forskningsprojekt inom av norrlandstingen hälso- och sjukvårdspolitiskt prioriterade områden.

Se mer information på Visare norrs hemsida http://www.norrlandstingen.se/forskning/visare-norr/

Sista ansökningsdag för Visare Norr 2019 är 15 september 2018.

För att göra en ansökan, läs först genom att klicka på utlysningen nedan.

Frågor om anslagen: Jeanette Sundberg, FUI-Samordnare

Teknisk support av systemet: Researchweb Support

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund, from Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
http://www.researchweb.org/is/visarenorr/