Alzheimerfonden

Alzheimerfonden

Alzheimerfonden tar under 2019 emot ansökningar i två kategorier inom ramen för Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Vårdutveckling

Nedan följer länken till vår elektroniska ansökningsblankett avseende anslag för att förbättra eller underlätta vård, stimulans eller tillsyn av patienter med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar. Bidrag kan sökas av personer eller organisationer som verkar inom demensvården i Sverige. Alzheimerfondens styrelse granskar och bedömer ansökningarna.

Alzheimerfonden beviljar maximalt 50 % av den totala utbildningskostnaden. Övriga projekt som fonden beviljar måste också inbegripa en egeninsats av sökanden och en beskrivning av denna finansieringsdel måste framgå i ansökan. Ansökningar som inte beaktar egeninsatsen behandlas ej.

Sista dag för ansökan är 18/5 2019. 


Vetenskaplig forskning

Nedan följer länken till vår elektroniska ansökningsblankett avseende anslag för vetenskaplig forskning. Behöriga att söka anslag i den här kategorin är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. De vetenskapliga ansökningarna bedöms av Alzheimerfondens vetenskapliga råd.

Sista dag för ansökan är 7/9 2019.


För support, se Problem att logga in?, eller kontakta Researchweb Support på


Alzheimerfonden, from Alzheimerfonden
http://www.researchweb.org/is/af