2018 Ansökan ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen

2018 Ansökan ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen

Ansök om medel

Deadline

2019-01-21
PublishedDocument information: 2018 Ansökan ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen | Last modified: 2018-12-17 by Sofia Hermansson

2018 Ansökan ALF-tjänster för legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/alfgbg/document/244871