2018 Ansökan Högre klinisk ALF-forskartjänst för överprofession eller motsvarande inom hälsoprofessioner

2018 Ansökan Högre klinisk ALF-forskartjänst för överprofession eller motsvarande inom hälsoprofessioner

Ansök om medel

Deadline

2019-01-21
PublishedDocument information: 2018 Ansökan Högre klinisk ALF-forskartjänst för överprofession eller motsvarande inom hälsoprofessioner | Created: 2018-12-17 by Sofia Hermansson

2018 Ansökan Högre klinisk ALF-forskartjänst för överprofession eller motsvarande inom hälsoprofessioner, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/alfgbg/document/244891