Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 579 hits in 0.53 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Forskningsmetodik- en bred förståelse (Del I) 7,5 hp (MFM310)
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, VGFOUSA-248421
Arrangörsbidrag, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kursen Forskningsmetodik-en bred förståelse del I 7,5 hp (kod: MFM310) är en uppdragsutbildning som vänder sig till regionanställd personal företrädesvis inom Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Kursgivare är Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kursadministration och praktiska arrangemang sköts av FoU-enheten i Primärvården ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/248421
uct:122201 gave a hit
Granted and completed Planering, genomförande och efterarbete med kurser i forskningsmetodik MFM310 och MFM320
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, VGFOUSA-291111
Arrangörsbidrag, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kursadministration för 4 kurser under 2012-01-01---2012-10-31 MFM310 7,5 hp, år 2012 I skattningen ingår kurstillfällen inom kurs MFM310, 10 träffar x 8 h = 80 h + 2 h resa Borås-Göteborg ToR för kurstillfälle 2 som hålls vid Biomedicinska biblioteket i Göteborg = 82 h. Kontakter med föreläsare och förberedelser, revidering av litteraturlista, hantering av tentamen och hemuppgifter ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/291111
uct:122201 gave a hit
Granted and completed Forskningsmetodik- en introduktion 8 hp (MFM330) samt efterarbete MFM 310 och MFM 320
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, VGFOUSA-333641
Arrangörsbidrag, FoU-rådet i Södra Älvsborg
MFM 330 Kontakter med föreläsare, förberedelser av hemuppgifter, kompletteringsuppgifter vid frånvaro, utvärderingsenkäter, kompletteringsuppgifter vid frånvaro, rättning av dessa, deltagarkontakter före och under kursen, kursadministration i form av; kontakter med GU för antagningsenheten och LADOK- uppgifter samt utfärdande av kursintyg: 40 timmar. Närvara som kursadministration ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/333641
uct:122201 gave a hit
Granted and completed Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, VGFOUSA-334081
Arrangörsbidrag, FoU-rådet i Södra Älvsborg
MFM 330 Kursen Forskningsmetodik-en introduktion 8 hp (kod: MFM330) är en uppdragsutbildning som vänder sig till regionanställd personal företrädesvis inom Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Kursgivare är enheten för allmänmedicin, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kursadministration och praktiska arrangemang sköts av ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/334081
uct:122201 gave a hit
Granted and completed Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp VT 2014
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, VGFOUSA-402951
Arrangörsbidrag, FoU-rådet i Södra Älvsborg
MFM 330 Kursen Forskningsmetodik-en introduktion 8 hp (kod: MFM330) är en uppdragsutbildning som vänder sig till regionanställd personal företrädesvis inom Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Kursgivare är enheten för allmänmedicin, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kursadministration och praktiska arrangemang sköts av ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/402951
uct:122201 gave a hit
Granted and completed Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp VT 2015
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, VGFOUSA-496891
Arrangörsbidrag, FoU-rådet i Södra Älvsborg
MFM 330 Kursen Forskningsmetodik-en introduktion 8 hp (kod: MFM330) är en uppdragsutbildning som vänder sig till regionanställd personal företrädesvis inom Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Kursgivare är enheten för allmänmedicin, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kursadministration och praktiska arrangemang sköts av ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/496891
uct:122201 gave a hit
Granted and completed Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp VT 2016
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, VGFOUSA-576441
Arrangörsbidrag, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kursen Forskningsmetodik-en introduktion 8 hp (kod: MFM330) är en uppdragsutbildning som vänder sig till regionanställd personal företrädesvis inom Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Kursgivare är enheten för allmänmedicin, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kursadministration och praktiska arrangemang sköts av FoU-centrum ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/576441
uct:122201 gave a hit
Granted Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård SM00016
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, VGFOUSA-P-624631
Lokalbokning FoU-centrum, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Webb-gruppen Studierektorsenhet primärvård VG (lokal övertagen från Elses tidigare bokning)
www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/624631
uct:122201 gave a hit
Granted and completed Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp VT 2017
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, VGFOUSA-640131
Arrangörsbidrag, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kursen Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp (kod: MFM330) är en uppdragsutbildning som vänder sig till regionanställd personal företrädesvis inom Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Kursgivare är enheten för allmänmedicin, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kursadministration och praktiska arrangemang sköts av FoU-centrum ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/640131
uct:122201 gave a hit
Granted, reminder Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp VT 2018
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, VGFOUSA-734181
Arrangörsbidrag, FoU-rådet i Södra Älvsborg
För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 30 % av ett prisbasbelopp (ett prisbasbelopp år 2016: 44 300 SEK X). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp. För personal verksam inom hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg (och är aktiv på sin tjänst minst 8 timmar per vecka ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/734181
uct:122201 gave a hit
Published Länkar
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 34
Informationsdokument, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

Länkar

Inriktning Södra Älvsborg

FoU-projekt inom Södra Älvsborg Projekt, delaktighet i utbildning, exempelvis ST-arbeten från primärvården i Södra Älvsborg . Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet E-biblioteket Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg

Inriktning Västra Götalandsregionen FoU

Engelska/Svenska namn på ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/document/34
uct:122201 gave a hit
Published Information om portalen FoU i Sverige
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 57
Informationsdokument, FoU i Sverige
FoU i Sverige FoU i Sverige är en portal som ingår i systemet Researchweb. FoU i Sverige innehåller projektbeskrivningar från hela Sverige. Har ni frågor kan ni kontakta Researchweb support.
www.researchweb.org/is/alfgbg/document/57
uct:122201 gave a hit
Published Agenda FoU-centrum, Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 335
Informationsdokument, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

Bokade lokaler för FoU-centrum Södra Älvsborg (Borås)

Här i tabellen nedan kan du se alla redan gjorda bokningar av FoU-centrums lokaler. Klicka på ett datum för att ta del av mer information som angetts av bokaren. Här finns mer information om de tre lokalerna: Bengt Dahlin , Samspelet , Mega som du kan boka via webben hos oss. Du som bokar ansvarar för att kontrollera så att ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/document/335
uct:122201 gave a hit
Published Vägbeskrivning till FoU-centrum primärvård/folktandvård/Studierektorsenhet Södra Älvsborg
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 349
Informationsdokument, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

Vägbeskrivning för FoU-centrum för primärvård/folktandvård/studierektorsenhet Södra Älvsborg

Kartbild/vägbeskrivning:

Google maps .

GPS-koordinator till FoU-centrum:

Latitud: N 57º 43.221', Longitud: E 012º 55.994'

Boka hotell:

Borås Turistbyrå 033-35 70 90. Se hotellalternativ: denna länk. Vår adress är FoU-centrum, Sven Eriksonsplatsen 4, 503 ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/document/349
uct:122201 gave a hit
Published Lägg till ett projekt eller projektidé
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 371
Informationsdokument, FoU i Sverige
Projektdatabasen Databasen ger möjlighet för dig att söka om någon annan håller på med projektarbete inom ditt intresseområde. Kanske du kan hitta en samarbetspartner? De unika projekten som är samlade i er organisation kan presenteras och marknadsföras från denna databas. Läs mer på länken nedan. Information om projektarbeten och kontaktpersoner hålls via denna databas uppdaterad. ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/document/371
uct:122201 gave a hit
Published Pågående handledning vid FoU-enheten i Södra Älvsborg
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 404
Informationsdokument, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

Handledare hos FoU primärvård FoU-centrum primärvård/folktandvård i Södra Älvsborg

Denna sida beskriver vilka pågående projekt som våra handledare från primärvård eller folktandvård i Södra Älvsborg handleder just nu (fram tills projektledaren satt projektet som status avslutat i FoU i VGR). Handledare hos oss är:

Projekt som handleds av Ronny Gunnarsson

...
www.researchweb.org/is/alfgbg/document/404
uct:122201 gave a hit
Published Beskrivning av vilka som har eller har fått forskarstöd inom primärvård eller folktandvård i Södra Älvsborg
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 434
Informationsdokument, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Beskrivning av vilka som har eller har fått forskarstöd inom primärvård eller folktandvård i Södra Älvsborg Pågående forskarstöd Pågående forskarstöd inom primärvård i Södra Älvsborg 16 st Tidigare beviljade forskarstöd Historik över tidigare forskarstöd inom primärvård eller tandvård i Södra Älvsborg Forskarstöd under bedömning: Ansökningar (ännu ej beslutade) eller ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/document/434
uct:122201 gave a hit
Published Föreläsningssal Bengt Dahlin på FoU-centrum Södra Älvsborg
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 453
Informationsdokument, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Föreläsningssal Bengt Dahlin på FoU-centrum i Södra Älvsborg Åter till huvudsidan för våra lokaler (bildtext: Föreläsningssal Bengt Dahlin) Salen kan arrangeras om mellan biosittning (60 personer), skolsittning (32 personer) och konferens med u-bord (20-28 personer). I salen finns dataprojektor (även OH-projektor), hörslinga, ljudanläggning med trådlösa mikrofoner, dator med ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/document/453
uct:122201 gave a hit
Published Forskarstöd inom primärvården i Södra Älvsborg
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 513
Informationsdokument, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Det här forskarstödet delas ut direkt av primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg och är inte samma ekonomiska stöd som ges som forskarstöd från lokala FoU-rådet Södra Älvsborg FoU-rådet i Södra Älvsborg .

Predoktorandstöd

Inga vetenskapliga krav på den sökandes utbildning. Det krävs inte heller att sökanden har gått någon kurs i vetenskaplig metodik ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/document/513
uct:122201 gave a hit
Published Ansökningar om forskarstöd under bearbetning (ännu ej beslutade) eller beslut om kommande forskarstöd
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 519
Informationsdokument, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

Ansökningar under bearbetning samt beslut om kommande forskarstöd

Åter till översiktssidan om forskarstöd

Påminnelse om att söka förlängt forskarstöd utskickat

(Avser de som fått sista automatiska påminnelsen att påbörja ansökan om förlängning.) Namn Titel Borland, Maria Exercise-based Cardiac Rehabilitation, Physical Activity and Physical Fitness in Cardiac ...
www.researchweb.org/is/alfgbg/document/519
uct:122201 gave a hit

Search information, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/alfgbg/search?search=uct%3A122201&page=-1