Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik MFM301

Välkommen till: Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning, 1,5 hp (kurskod:MFM301)

Kursmaterial:


Historik:

Ny kurs planeras hösten år 2017

En ny kurs planeras med start den 12 september och avslut 5 december 2017. Kursen är uppbyggd på fem halvdagar och du återfinner information om respektive kursdagsinnehåll via länk till höger. Anmälan kommer att återfinnas här och vi öppnar anmälan under vecka 13 i år. Sista anmälningsdag är den 1:e september

Målgrupp
Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning (personer som har en funktion som chef, vårdutvecklare eller motsvarande) som är regionanställda inom sjuk- och tandvård i det geografiska området Södra Älvsborg och vårdgivare som har avtal med hälso- och sjukvårdskansli i samma område. I mån av plats bereds övriga sökande (målgrupp personer i ledande ställning) tillträde mot avgift (se informationslänk nedan).

Om uppdragsutbildningen
Utbildningen ger redskap för att kunna bedöma och förstå modern medicinsk forskning och dess resultat.
Den ger en ökad insikt i forskningsprocessen från planering till rapportering och implementering.


Kursmoment:

Obligatorisk kurslitteratur: Forskningsmetodikens grunder; att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Runa Patel, Bo Davidson (2011). Boken finns att beställa via Marknadsplatsen för anställda inom VGR. Ta del av kurslitteratur under information om kursmaterial: Kurslitteratur.

Kurslokal:
FoU-centrum Södra Älvsborg. (Våra lokaler ligger centralt i Borås, intill centralstationen: vägbeskrivning).

Undervisningsformer i kursen är föreläsningar, diskussioner i seminarieform samt praktiska övningar i informationssökning, statistik och kvalitativ metodik.

Kursen avslutas med ett seminarium där deltagarna kritiskt granskar vetenskapliga artiklar.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att man arbetar inom vård- och omsorg och har en funktion som chef, vårdutvecklare eller motsvarande. För att få högskolepoäng krävs att man har grundläggande behörighet för högskolestudier*. Har man inte det kan man gå kursen men får inte poäng.

*Grundläggande behörighet för högskolestudier=Du har grundläggande behörighet om du har en
•högskoleförberedande examen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från komvux eller
•yrkesexamen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från komvux. Du måste även ha lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.

Kursgivare:

Logotype för Göteborgs Universitet
Enheten för allmänmedicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Kursarrangör:

FoU-centrum Södra Älvsborg.

Antagningsordning/kursavgift:

Tjugo platser finns tillgänliga för denna kurs.
Företräde ges till regionanställda inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård inom det geografiska området södra Älvsborg eller annan vårdgivare som har avtal med Hälso- och sjukvårdskansli i samma område för såväl offentlig som privat vård. Övriga sökande deltar mot avgift enligt nedan.

För personal som är regionanställda inom hälso- och sjukvård inklusive folktandvård i Västra Götalandsregionen eller annan vårdgivare som har avtal med Hälso- och Sjukvårdskansliet i samma område för såväl offentlig som privat vård är avgiften 10 % av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 4 530 SEK för år 2017).

Lokala FoU-rådet i södra Älvsborg betalar hela kursavgiften om kursdeltagaren uppfyller samtliga nedanstående kriterier:

Attachments

pdf document InbjudanMFM301.pdf
Inbjudan
File size: 2022 kB
pdf document MFM301 kursplan gu.pdf
MFM301 Kursplan
File size: 125 kB
pdf document MFM301 litteratur gu.pdf
MFM301 Litteraturlista
File size: 245 kB
PublishedDocument information: Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik MFM301 | Last modified: 2019-01-25 by RW Layout

Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik MFM301, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/108001