Schema MFM 330 år 2017

Kurschema MFM 330 år 2017

Seminariedagar är oftast onsdagar (seminarium 8 hålls dock en tisdag och seminarium 11 på en fredag). Under seminariedagarna blir det föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan seminariedagarna får du lägga tid på egenstudier.
Tillbaka till startsida MFM330

Observera att materialet under schemalänkar nedan kompletteras kontinuerligt.

Mailadress för kursdeltagare:
Denna mailadress används vid inlämning av uppgifter samt frågeställningar:

 

Detaljerat schema:

Kursmoment/schema MFM330 våren 2017:

DatumStart klAvslut kl
2017-01-18, Forskningsmetodik MFM330, Kursseminarium 1: Kursintroduktion & forskningsmetodologi09:0016:00
2017-02-01, Forskningsmetodik MFM330, kursseminarium 2: Informationssökning09:0016:00
2017-02-22, Forskningsmetodik MFM330, kursseminarium 3: Forskningsmetodik09:0016:00
2017-03-01, Forskningsmetodik MFM330, kursseminarium 4: Medicinsk statistik.09:0016:00
2017-03-15, Forskningsmetodik MFM330, kursseminarium 5: Medicinsk statistik.09:0016:00
2017-03-29, Forskningsmetodik MFM330, kursseminarium 6: Kvalitativa metoder09:0016:00
2017-04-12, Forskningsmetodik MFM330, kursseminarium 7: Forskningsmetodik-artikelgranskning09:0016:00
2017-04-25, Forskningsmetodik MFM330, kursseminarium 8: Kommunikation och presentation09:0016:00
2017-05-10, Forskningsmetodik MFM330, kursseminarium 9: Projektseminarium09:0016:00
2017-05-24, Forskningsmetodik MFM330, kursseminarium 10: Forskningsetik09:0016:00
2017-06-09, Forskningsmetodik MFM330, Kursseminarium 11: Examinationsseminarium09:3016:00

PublishedDocument information: Schema MFM 330 år 2017 | Last modified: 2017-01-11 by Eva Almqvist

Schema MFM 330 år 2017, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/199851