2017-11-15 Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg
2017-11-15 Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg
Document number : 225001
Created by: Tanja Fransson, 2017-11-20
Last revised by: Tanja Fransson, 2017-11-20
Document created in: FoU-rådet i Södra Älvsborg

PublishedPublished
Vid det lokala FoU-rådets beslutsmöte, 2017-11-15, beviljades 12 nya ansökningar om projektmedel. Inga ansökningar om doktorandmedel har inkommit hösten 2017. Det lokala FoU-rådet önskar alla nya projektledare lycka till!

2017-11-15 Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/225001