2017-11-27 Planerar du som forskare inom primärvård att söka regionala ALF-medel?
2017-11-27 Planerar du som forskare inom primärvård att söka regionala ALF-medel?
Document number : 225161
Created by: Tanja Fransson, 2017-11-27
Last revised by: Tanja Fransson, 2017-11-29
Document created in: FoU-rådet i Södra Älvsborg

PublishedPublished
Sista ansökningsdag är 11 december 2017. Det finns inga krav på att sökande ska ha en särskild profession, men för att vara behörig att söka, ska du ha anställning om minst 50 % inom Västra Götalandsregionen eller vara anställd hos privat vårdgivare i Västra Götalandsregionen. Här finns samlad information: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/FoU-primarvard/aktuellt/aktuellt-2017/alf-medel/alf-medel-ht-2017/

2017-11-27 Planerar du som forskare inom primärvård att söka regionala ALF-medel?, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/225161