2018-04-03 Ansökningsperioden våren 2018 har stängt (31 mars).
2018-04-03 Ansökningsperioden våren 2018 har stängt (31 mars).
Document number : 231751
Created by: Tanja Fransson, 2018-04-03
Last revised by: Tanja Fransson, 2018-04-03
Document created in: FoU-rådet i Södra Älvsborg

PublishedPublished
Tack för din ansökan! 1 oktober är du åter välkommen med din ansökan om nya projektmedel till rådet.

2018-04-03 Ansökningsperioden våren 2018 har stängt (31 mars)., from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/231751