FoU Sjuhärad - Välfärd

Att söka fram projekt hörande till viss arbetsplats

Funktionen för att ta fram vilka projekt som hör till en viss arbetsplats / arbetsgivare har gjorts om. Tidigare fanns ett begränsat antal arbetsplatser i detta system. Detta har vuxit till att nu omfatta tusentals arbetsplatser och då behövs ett annat sätt att bringa ordning. Klicka här för att komma till FoU-processen och söka arbetsplatser med den nya funktionen.

Abbreviations
MeSH = Medical Subject Headings, en samling av kontrollerade termer som används för indexering, sökning och katalogisering av biomedicinska tidskrifter. MeSH produceras av National Library of Medicine (NLM) i USA och översättningar till svenska på Karolinska Institutet.
PublishedDocument information: FoU Sjuhärad - Välfärd | Last modified: 2011-07-07 by Eva K Almqvist

FoU Sjuhärad - Välfärd, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/31131