HPE201, handledning i forskarutbildningen 5 hp OBS bytt dag till 27/5
HPE201, handledning i forskarutbildningen 5 hp OBS bytt dag till 27/5

Översiktlig information

Denna information avser

Utbildning

Poäng från Universitet / Högskola

5

Ort/land där sammankomsten hålls, beskriven målgrupp

Primärvårdskansliet i Borås

Startar datum

2010-03-25

Startar klockan

09.00

Slutar datum

2010-03-25

Slutar klockan

16.30

Utförligare information

Sammanfattning

TRÄFF 3
Published | Last modified: 2010-04-06 by Lena Nordeman

HPE201, handledning i forskarutbildningen 5 hp OBS bytt dag till 27/5, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/33441