HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp OBS! bytt dag till 28/5
HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp OBS! bytt dag till 28/5

Översiktlig information

Denna information avser

Utbildning

Poäng från Universitet / Högskola

5

Ort/land där sammankomsten hålls, beskriven målgrupp

FoU-enheten i Borås

Startar datum

2010-03-26

Startar klockan

09.00

Slutar datum

2010-03-26

Slutar klockan

16.30

Utförligare information

Sammanfattning

TRÄFF 4, Här kommer mer information läggas in under hösten.
Published | Last modified: 2010-04-06 by Lena Nordeman

HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp OBS! bytt dag till 28/5, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/33451