HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp
HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp

Översiktlig information

Denna information avser

Utbildning

Poäng från Universitet / Högskola

5

Ort/land där sammankomsten hålls, beskriven målgrupp

FoU-enheten i Borås

Startar datum

2010-04-29

Startar klockan

09.00

Slutar datum

2010-04-29

Slutar klockan

16.30

Utförligare information

Sammanfattning

TRÄFF 5
Här kommer mer information läggas in under hösten.
Published | Last modified: 2009-11-05 by Lena Nordeman

HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/33461