MFM310 - Förberedelser

Lästips för kurs MFM310 vid Göteborgs Universitet

Läs noga före varje träff. Föreläsningar och diskussioner då vi träffas förutsätter att du på detta sätt har förberett dig.

Träff 1

Patel & Davidson (2003). Forskningsmetodikens grunder, sid 1-62.

Träff 2

Träff 3

Gellerstedt (2004). M12 Medicinsk statistik, sid 5-38, 52-55, 67-71.

Träff 4

Gellerstedt (2004). M12 Medicinsk statistik, sid 71-120.

Följande läses kursivt inför träff 4:

Gellerstedt (2004). M12 Medicinsk statistik, sid 121-160.

Träff 5

Malterud (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning, sid 9-14, 21-50, 115-144. Kommer att ersättas av
Malterud (Andra upplagan 2009) Kvalitativa metoder i medicinsk forskning, sid 9-13, Del 1: sid 17-51, Del 3:127-166.

Träff 6

Malterud (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning, sid 55-110, 149-187,177-188.
Kommer att ersättas av
Malterud (Andra upplagan 2009) Kvalitativa metoder i medicinsk forskning, Del 2: sid 55-123, Del 4:169-196. Del 5: 199-228.

Träff 7

Patel & Davidson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sid 67-143.

Träff 8

Träff 9

Träff 10

(Läggs upp några veckor innan denna träff)

PublishedDocument information: MFM310 - Förberedelser | Last modified: 2013-01-21 by Lena Nordeman

MFM310 - Förberedelser, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/3441