Projektdatabaser inom södra Älvsborg

Här finner du länkar till projektdatabaser inom Södra Älvsborg. Här kan du som projektledare kanske hitta gemensamma nämnare med forskare i andra organisationer. En kontakt med någon av dessa kan främja både din och andras forskning, antingen genom enskilda utbyten av erfarenheter/kunskaper eller samarbete i större omfattning.

Att söka fram projekt hörande till viss arbetsplats

Funktionen för att ta fram vilka projekt som hör till en viss arbetsplats / arbetsgivare har gjorts om. Tidigare fanns ett begränsat antal arbetsplatser i detta system. Detta har vuxit till att nu omfatta tusentals arbetsplatser och då behövs ett annat sätt att bringa ordning. Klicka här för att komma till FoU-processen och söka arbetsplatser med den nya funktionen.

Andra projektdatabaser i närområde

Högskolan i Borås

SP,Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:

FoU Sjuhärad - Välfärd:

PublishedDocument information: Projektdatabaser inom södra Älvsborg | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Projektdatabaser inom södra Älvsborg, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/670