FoU primärvård Fyrbodal | Unit

FoU primärvård Fyrbodal

Unit information

name:
FoU primärvård Fyrbodal
description:

FoU primärvård Fyrbodal arbetar för att forsknings- och utvecklingsarbeten ska kunna bedrivas inom de olika verksamheterna på primärvårdsnivån inom det geografiska området Fyrbodal. Enheten finns till för medarbetare både inom den offentliga primärvården och för de privata vårdgivarna som har vårdavtal med Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK).

Enheten ska stimulera kreativitet, kritiskt tänkande och ett kunskapssökande förhållningssätt och vara ett stöd när det gäller att handleda, driva projekt och söka forskningsanslag.

Länk till FoU primärvård i Fyrbodal

address:
Vänerparken 15, Besöksadress: Vänerparken 15 A
zip code and city:
462 35 Vänersborg
phone:
FoU-koordinator Eva Larsson, 010-441 62 90
e-mail:
url-link:
http://www.vgregion.se/fou-fyrbodal
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Besöksadress: Vänerparken 15 A, Vänersborg

Hemsida och vägbeskrivning: På vår hemsida hittar du mer information om medarbetarna, våra seminarier, vägbeskrivning m.m.
www.vgregion.se/fou-fyrbodal

Unit is updated | updated: 2019-05-23 by Eva Larsson |

FoU primärvård Fyrbodal | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/unit/136