Närhälsan Södra Älvsborg | Unit

Närhälsan Södra Älvsborg

Unit information

name:
Närhälsan Södra Älvsborg
description:
VG-regionen. Hanterar ekonomi för primärvården i södra Älvsborg (ej folktandvård). Internt kundnummer vid internfakturering: i60701 för vårdcentraler i60801 för beställd primärvård
address:
Ekenäsgatan 15
zip code and city:
504 55 Borås
phone:
e-mail:
url-link:
type of unit:
Financial unit

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | verified: 2019-06-29 |

Närhälsan Södra Älvsborg | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/unit/2