Kliniskt forskningslaboratorium, Region Örebro län | Unit

Kliniskt forskningslaboratorium, Region Örebro län

Unit information

name:
Kliniskt forskningslaboratorium, Region Örebro län
description:

Syftet med kliniskt forskningslaboratorium - KFL - är att stärka basen för forskningsaktiviteterna inom Region Örebro län. KFL delar lokaler och utrustning för experimentell forskning med den biomedicinska/medicinska forskningen vid Örebro universitet.

https://www.regionorebrolan.se/sv/Forskning/Service-for-forskare/Kliniskt-forskningscentrum-KFC/Kliniskt-forskningslaboratorium-KFL/

address:
Universitetssjukhuset
zip code and city:
70185 ÖREBRO
phone:
019-602 66 63
e-mail:
url-link:
https://www.regionorebrolan.se/sv/Forskning/Service-for-forskare/Kliniskt-forskningscentrum-KFC/Kliniskt-forskningslaboratorium-KFL/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | updated: 2016-11-18 by Elisabet Tina |

Kliniskt forskningslaboratorium, Region Örebro län | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/unit/511