Centrum för klinisk forskning (CKF), Landstinget i Värmland | Unit

Centrum för klinisk forskning (CKF), Landstinget i Värmland

Unit information

name:
Centrum för klinisk forskning (CKF), Landstinget i Värmland
description:
Centrum för klinisk forskning, CKF, Landstinget i Värmland, stödjer och utvecklar den kliniska forskningen inom såväl hälso- och sjukvård som tandvård.
address:
Hus 73, Centralsjukhuset
zip code and city:
651 85 Karlstad
phone:
054-61 70 75
e-mail:
url-link:
http://www.liv.se/Jobb-utbildning-och-forskning/Forskning/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is not updated. Unit information may be incorrect | verified: 2018-08-15 | deleted : 2019-05-19 |

Centrum för klinisk forskning (CKF), Landstinget i Värmland | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/unit/59