Odontologiska Forskningsenheten, Folktandvården, Örebro läns landsting | Unit

Odontologiska Forskningsenheten, Folktandvården, Örebro läns landsting

Unit information

name:
Odontologiska Forskningsenheten, Folktandvården, Örebro läns landsting
description:
Den odontologiska forsknings- och utvecklingsverksamheten inom Folktandvården, Örebro läns landsting, samordnas inom den Odontologiska forskningsenheten. Enheten har akademisk anknytning till Örebro Universitet.
Klinisk, patientnära forskning bedrivs inom olika områden. Flera av projekten kännetecknas av ett tvärdisciplinärt perspektiv. Vikten av närheten mellan forskning och klinik liksom värdet av att skapa en stabil och kreativ forskningsmiljö inom Folktandvården betonas.
address:
FTV Centrum för Specialisttandvård
zip code and city:
Box 1126, 70111 Örebro
phone:
+46 (0)19 6024177
e-mail:
url-link:
https://www.regionorebrolan.se/sv/Tandvard/Folktandvarden/Folktandvarden/
type of unit:
Unit is valid, needs to be updated | updated: 2018-12-27 by Kristina Arnrup | reminder : 2019-07-28 | 2

Odontologiska Forskningsenheten, Folktandvården, Örebro läns landsting | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/unit/901