FoUI Norrbotten | Unit

FoUI Norrbotten

Unit information

name:
FoUI Norrbotten
description:
FoUI Norrbotten är en FoU miljö för Norrbottens 14 kommuner. Vi stärker samspelet mellan praktik och teori och fungerar som brobyggare mellan den praktiska verksamheten och vetenskaplig kunskap. Uppgiften är att stödja och medverka till en kunskaps- och kompetenshöjning inom områdena socialtjänst, utbildning och lärande, samt social hållbarhet.
address:
Box 947/Kungsgatan 23 B
zip code and city:
971 28 Luleå
phone:
0920-205400
e-mail:
url-link:
https://www.norrbottenskommuner.se/foui/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | verified: 2019-04-25 |

FoUI Norrbotten | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/unit/931