User account for Gabriella Lillsunde Larsson

Gabriella Lillsunde Larsson, Hälsovetenskaper

Basic information

name:
Gabriella Lillsunde Larsson
profession:
Biomedicinsk analytiker
email:

Work

department:
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
workplace:
Södra Grevrosengatan
phone number:
019-6023620
city:
701 85 Örebro
country:
Sverige

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2019-09-12 by Gabriella Lillsunde Larsson |

User account for Gabriella Lillsunde Larsson, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/41441?notebooktab=enhet