User account for Gisela Helenius

Gisela Helenius, Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Basic information

name:
Gisela Helenius
profession:
molekylärbiolog
email:

Work

department:
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
workplace:
Grevrosengatan
phone number:
0196021000
city:
701 85 Örebro
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

 1. Gothenburg, Sweden: University of Gothenburg; 2005. ISBN 91-628-6567-6.

Article - Peer reviewed scientific (37)

 1. Kaliff M, Karlsson MG, Sorbe B, Bohr Mordhorst L, Helenius G, Lillsunde-Larsson G.
  Int J Gynecol Pathol. 2019
 2. Nyberg J, Helenius G, Dahlin C, Johansson CB, Omar O.
  Int J Oral Maxillofac Implants 2017
  Web of Science® citations 1
 3. Nyberg J, Helenius G, Dahlin C, Johansson C, Omar O.
  International Journal of Oral Maxillofacial Implants 2017
  Web of Science® citations 1
 4. Svensson MA, Perner S, Ohlson AL, Day JR, Groskopf J, Kirsten R, Sollie T, Helenius G, Andersson SO, Demichelis F, Andrén O, Rubin MA.
  Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2014:22(2):136-41.
  Web of Science® citations 12
 5. Botling J, Edlund K, Lohr M, Hellwig B, Holmberg L, Lambe M, Berglund A, Ekman S, Bergqvist M, Pontén F, König A, Fernandes O, Karlsson M, Helenius G, Karlsson C, Rahnenführer J, Hengstler JG, Micke P.
  Clin Cancer Res. 2013:19(1):194-204.
  Web of Science® citations 139
 6. Carlsson J, Davidsson S, Helenius G, Karlsson M, Lubovac Z, Andrén O, Olsson B, Klinga-Levan K.
  Cancer Cell Int. 2011:11(1):14.
  Web of Science® citations 33
 7. Carlsson J, Helenius G, Karlsson M, Lubovac Z, Andrén O, Olsson B, Klinga-Levan K.
  Cancer Genet Cytogenet. 2010:202(2):71-5.
  Web of Science® citations 26
 8. [Mutational analysis of KRAS prior to targeted therapy in colorectal cancer. Quality control of molecular pathological methods in Sweden].
  [Mutationsanalys av KRAS inför riktad terapi vid kolorektalcancer. Kvalitetskontroll av molekylärpatologiska metoder i Sverige.]
  Lakartidningen 2010:107(5):255-9.
 9. Heydarkhan-Hagvall S, Esguerra M, Helenius G, Söderberg R, Johansson BR, Risberg B.
  Tissue Eng. 2006:12(4):831-42.
  Web of Science® citations 44
 10. Bäckdahl H, Helenius G, Bodin A, Nannmark U, Johansson BR, Risberg B, Gatenholm P.
  Biomaterials 2006:27(9):2141-9.
  Web of Science® citations 342
 11. Helenius G, Bäckdahl H, Bodin A, Nannmark U, Gatenholm P, Risberg B.
  J Biomed Mater Res A 2006:76(2):431-8.
  Web of Science® citations 379
 12. Helenius G, Heydarkhan-Hagvall S, Siegbahn A, Risberg B.
  Tissue Eng. 2004:10(3-4):353-60.
  Web of Science® citations 7
 13. [Intensive research on artificial vessels in cardiovascular surgery].
  [Intensive forskning om konstgjorda blodkärl inom hjärt-kärlkirurgin.]
  Risberg B, Hagvall S, Helenius G.
  Lakartidningen 2002:99(42):4134-7.

Conference Paper - Peer reviewed (11)

 1. Helenius G, Lillsunde-Larsson G, Bergengren L, Kaliff M, Karlsson M.
  Monte Carlo: EUROGIN 2019; 2019.
 2. Qvick A, Virén A, Rönnqvist M, Karlsson M, Helenius G.
  Barcelona: WCLC 2019 (World Congress on Lung Cancer); 2019.
 3. Helenius G, Ottestig E, Kaliff M, Lillsunde-Larsson G, Karlsson M, Bergengren L.
  2018.
 4. Helenius G, Ottestig E, Kaliff M, Lillsunde-Larsson G, Karlsson M, Bergengren L.
  2018.
 5. Helenius G, Ottestig E, Kaliff M, Lillsunde-Larsson G, Karlsson M, Bergengren L.
  2018.
 6. Helenius G, Ottestig E, Kaliff M, Lillsunde-Larsson G, Karlsson M, Bergengren L.
  2018.
 7. Östling H, Kruse R, Helenius G, Lodefalk M.
  Washington D.C.: 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology; 2017.

Conference Poster (12)

 1. Florens, Italien: 33rd World congress of Biomedical Laboratory Science; 2018.
 2. Sydney, Australien: 32nd International Papillomavirus Conference IPVC 2018; 2018.
 3. Kapstaden, Sydafrika: 31th International Papillomavirus Conference, basic science to global health impact (HPV 2017); 2017.
 4. Amsterdam, October 8-11, 2017: Eurogin, International multidiciplinary HPV congress; 2017.
 5. Kobe, Japan: 32th World Congress of Biomedical Laboratory Science; 2016.
 6. Lillsunde Larsson G, Kaliff M, Helenius G, Karlsson M, Bohr-Mordhorst L, Sorbe B.
  Salzburg, Österrike: Eurogin 2016. Key Findings in HPV Associated Cancer, bridging the gap between Research and Practice; 2016.
 7. Lissabon, Portugal: 30th International Papillomavirus Conference & Clinical Workshop (HPV 2015); 2015.
 8. Mattsson J, Svensson M, Hallström B, Koyi H, Branden E, Brunnström H, Edlund K, Ekman S, La Fleur L, Grinberg M, Rahnenfuehrer J, Jirström K, Ponten F, Karlsson M, Karlsson C, Helenius G, Uhlen M, Botling J, Micke P.
  2015.
  Web of Science® citations 0
 9. Kaliff MK, Lillsunde-Larsson GLL, Helenius GH, Andersson SA, Karlsson MGK, Ferreira CF, Carrilho CC.
  Lisbon: The 30th International Papillomavirus Conference (HPV 2015); 2015.
 10. Lillsunde G, Helenius G, Andersson S, Sorbe B, Karlsson M.
  San Juan, Puerto Rico: 28th International Papillomavirus Conference (HPV 2012); 2012.
 11. Helenius G, Ottestig E, Kaliff M, Lillsunde Larsson G, Karlsson G, L.
  Lissabon: Eurogin 2018 International multidisciplinary HPV congress;

Conference Paper - Other (5)

 1. Sevilla, Spanien: Eurogin 2015. HPV Infection and related Cancers, translating research innovations into improved practice; 2015.
 2. Barcelona, Spanien: ECCMID, European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; 2014.
 3. Lillsunde Larsson G, Helenius G, Andersson S, Sorbe B, Karlsson M.
  Florens, Italien: Eurogin 2013. HPV at a crossroads, 30 years of research and practice; 2013.
 4. Lillsunde Larsson G, Helenius G, Andersson S, Elgh F, Sorbe B, Karlsson M.
  Berlin, Tyskland: 30th World Congress of Biomedical Laboratory Science; 2012.

Article - Other scientific (1)

 1. Östling H, Kruse R, Helenius G, Lodefalk M.
  Hormone Research in Paediatrics 2017:88(Suppl. 1):100-101.

Other (5)

 1. Svensson M, Perner S, Ohlson A, Day J, Kirsten R, Groskopf J, Sollie T, Helenius G, Andersson S, Demichelis F, Andrén O, Rubin M.

Manuscripts, not yet accepted

 
 

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilUniversity of GothenburgTissue engineering in blood vessels 2005

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
100% 2005
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
50% 2004 2005
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Övrigt
50% 2004 2005
  100% 2001 2004

Namn:
Gisela Helenius

Personnummer:
730404-6621

Adress:
Höganåsvägen 3
703 76 Örebro

Telefonnummer:
0725323645

e-mail:
gisela.helenius@regionorebrolan.se

Docent, 2017-12-16

Kursansvar, Självständigt arbete på läkarprogrammet, Örebro universitet, T6 (15 hp).

Undervisning:

Undervisningen har i huvudsak handlat om molekylärbiologi, patologi och tumörbiologi och det har varit både föreläsningar, seminarier och handledningar av uppsatsarbeten.

Onkologisjuksköterskeutbildningen, 4 timmars föreläsning 2010, 2012 och 2013.

Tumörpatologi 15 hp, masterprogrammet BMLV, 2014

Handledning av uppsatser på c- och d-nivå för BMA, biomedicinare och läkarstudenter.

Molekylär patologi för biomedicinska analytiker 2009, en tre-dagars kurs som USÖ anordnade tillsammans med Riksföreningen för histopatologi. Jag planerade programmet och hade en stor del av föreläsningarna.

ST-kurs i molekylär patologi 2013, 2014, 2016 och 2017 där min roll var att planera hela kursen, bjuda in föreläsare och hålla egna föreläsningar.

Internutbildningar på kliniken i molekylär patologi, egna föreläsningar, 2011-2018.

2011. Föreläsning på en forskarutbildnings kurs för läkare, cancerforskning, arrangerad av Uppsala och Stockholm universitet. Inbjuden som föreläsare för att prata om molekylära metoder som kan användas inom cancerforskning.

Units that user is associated with

Additional information

Meriter
Svensk molekylär patologi, verksam i styrgruppen
Svensk förening för patologi, deltagande i KVAST-gruppen för molekylär patologi
VOG cellterapi, representerar Örebro i styrgruppen

Pedagogiska meriter
Kursansvar, Självständigt arbete på läkarprogrammet, T6 (15 hp).
ST-kurs i molekylär patologi 2013, 2014, 2017 och 2017, där min roll var att planera hela kursen, bjuda in föreläsare och hålla egna föreläsningar
Internutbildningar på kliniken i molekylär patologi, egna föreläsningar.
2011. Föreläsning på en forskarutbildnings kurs för läkare, cancerforskning, arrangerad av Uppsala och Stockholm universitet. Inbjuden som föreläsare för att prata om molekylära metoder som kan användas inom cancerforskning.
2010, 2012 och 2013. Föreläsning om molekylär patologi och behandlingsstyrande tester på utbildningen av onkologisjuksköterskor
Molekylär patologi för biomedicinska analytiker 2009, en tre-dagars kurs som USÖ anordnade tillsammans med Riksföreningen för histopatologi. Jag planerade programmet och hade en stor del av föreläsningarna.

Huvudhandledare till

Alvida Qvick, registerad december 2017

Bihandledare till examinerade/pågående doktorander
Christina Karlsson, Örebro universitet, (huvudhandledare, Mats G Karlsson), Disputation 2011
Jessica Carlsson, (huvudhandledare, Karin Klinga-Levan), Örebro universitet, Disputation 2012
Maria Svensson (huvudhandledare, Sven-Olof Andersson), Disputation 2013
Sabina Davidsson (huvudhandledare, Ove Andrén), Disputation 2013
Gabriella Lillsunde-Larsson (huvudhandledare, Mats G Karlsson) disputation 2014
Lovisa Bergengren (huvudhandledare, Mats G Karlsson), registrerad 2014
Maria Rönnqvist (huvudhandledare, Mats G Karlsson), registrerad 2015
Johan Berseus, ska registreras under året

Övriga meriter
Debattartikel i Svenska Dagbladet 2015-03-27:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dna-analys-kan-lyfta-cancervard_4440241.svd
 

Information is reliable | updated 2019-03-28 by Gisela Helenius |

User account for Gisela Helenius, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/9132?notebooktab=enhet