User account for Anna Fagerström

Anna Fagerström, Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Basic information

name:
Anna Fagerström
profession:
Biomedicinsk analytiker
email:

Work

department:
Laboratoriemedicinska kliniken, Molekylärdiagnostik och FoU, Universitetssjukhuset Örebro
workplace:
Universitetssjukhuset Örebro
phone number:
city:
70185 Örebro
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (7)

Education (free text)

Programmet för Biomedicinsk laboratorievetenskap, inriktning Laboratoriemedicin. Örebro Universitet, Hälsoakademin 2006-2009.

Magisterexamen i Biomedicinsk laboratorievetenskap. Örebro Universitet, Hälsoakademin 2010

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Enheten för Molekylärdiagnostik och FoU

100% 2010
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Enheten för Klinisk kemi

100% 2009 2010

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2019-02-18 by Anna Fagerström |

User account for Anna Fagerström, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/97841?notebooktab=enhet