Chan-Mei Ho-Henriksson, Närhälsan Lidköping rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Chan-Mei Ho-Henriksson
profession:
Leg. sjukgymnast, doktorand
email:

Work

department:
Närhälsan Lidköping Rehabmottagning
workplace:
Tallskogsvägen 2
phone number:
0510 - 48 89 80
city:
531 51 Lidköping
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (1)

Conference Poster (2)

  1. Ho C, Thorstensson C, Nordeman L.
    Bangkok: 6th World Congress on Controversies, Debates & Consensus in Bone, Muscle & Joint Diseases; 2018.

Conference Paper - Other (1)

  1. Göteborg: På väg mot världsklass - Vi är på spåret; 2015.

Education (free text)

Akademisk utbildning

Avklarade högskolekurser på forskarnivå (higher level):

- Introduktion till forskning, 8 hp

- Write your research results and get them published, 3 hp

- Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård, 5 hp

- Medicinsk statistik 1, 5 hp

Avklarade högskolekurser på avancerade nivå:
- Evidensbaserad fysioterapi, 15 hp
- Ämnesfördjupning i fysioterapi, 15 hp
- Hälsofrämjande ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, 7.5 hp
- Introduktion till LEAN, 7.5 hp
- Projektledning, 15 hp
- Kvalitativa forskningsmetoder , 7.5 hp
- Kvantitativ metod, 7.5 hp
- Idrottsmekanik och rörelseanalys, 7.5 hp
- Sjukgymnasten som professionell handledare, 7.5 hp
- Arbetsskador, 7.5 hp
- Företagsekonomi, 30 hp
- Självständigt arbete i fysioterapi (D-uppsats), 15 hp

Klinisk utbildning

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R8 - Närhälsan Lidköping rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2018
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R1 - Närhälsan Trollhättan rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Leder och guidar i förbättringsarbete för R1.

20% 2016 2018
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R1 - Närhälsan Trollhättan rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Poliklinisk verksamhet med bedömningar och behandlingar.

100% 2010 2018
Kommun - Enskilda kommuner - Herrljunga Show info
Sjukgymnast inom kommunrehab. Rehabilitering av äldre i hemmet med hemsjukvård, samt på korttids- och demensboende.

100% 2010 2010
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Arbetsterapi och Fysioterapi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Sjukgymnast på strokeenheten på Östra sjukhuset.

100% 2009 2009
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Arbetsterapi och Fysioterapi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Ergonomiutbildare i förflyttningsteknik för vårdgivare på geriatrik-, stroke- och infektionsavdelningar på Östra sjukhuset.

25% 2009 2009

Grants

FoU-centrum Skaraborg
85 025 SEK
Chan-Mei Ho, Lena Nordeman, Carina Thorstensson

2019, Fysioterapeut som förstabedömare för patienter med knäsmärta inom primärvård.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (835151) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
214 000 SEK
Anna Bergenheim, Anna Grimby Ekman, Sandra Weineland, Lena Nordeman, Maria Larsson

2018, Undersökning av om en kombinerad behandling av fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi inriktad på stressreducering kan påverka smärtintensiteten hos personer med långvarig generaliserad smärta.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (855601) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
225 000 SEK
Lena Nordeman, Chan-Mei Ho, elisabeth enhörning, Anna Grimby Ekman, Anna Bergenheim

2018, 13-årsuppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård - en prospektiv longitudinell kohort studie

FoU-rådet i Skaraborg (866391) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
104 502 SEK
Chan-Mei Ho, Carina Thorstensson, Lena Nordeman

2018, Intra- och interreliabilitet av 30 sekunders chair stand test som självtest för patienter med knäledsartros.

Reumatikerfonden (571141) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
50 000 SEK
Lena Nordeman, Chan-Mei Ho, Carina Thorstensson

2016, Fysioterapeut som första bedömare och behandlare för patienter med knäledsartros inom primärvård. En randomiserad kontrollerad studie. Långtidsuppföljning

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (589911) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
113 600 SEK
Chan-Mei Ho, Lena Nordeman, Carina Thorstensson

2016, Fysioterapeut som första bedömare och behandlare för patienter med knäsmärta inom primärvård. En randomiserad kontrollerad studie. Långtidsuppföljning avseende effekt på hälsa och arbetsförmåga.

FoU-rådet Fyrbodal (607161) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
110 000 SEK
Chan-Mei Ho, Carina Thorstensson, Lena Nordeman

2016, Fysioterapeut som första bedömare och behandlare för patienter med knäsmärta inom primärvård.

FoU-rådet Fyrbodal (515671) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
120 000 SEK
Chan-Mei Ho, Anette Kirtzell, Lena Nordeman, Carina Thorstensson

2015, Fysioterapeut som första bedömare och behandlare för patienter med knäledsartros inom primärvård. En randomiserad kontrollerad studie. Långtidsuppföljning.

FoU-rådet Fyrbodal (547701) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
2 000 SEK
Chan-Mei Ho, Anette Kirtzell, Lena Nordeman, Carina Thorstensson

2015, Fysioterapeut som första bedömare och behandlare för patienter med knäsmärta i primärvård. En randomiserad kontrollerad studie. Långtidsuppföljning.

FoU-rådet Fyrbodal (337591) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
40 000 SEK
Chan-Mei Ho, Elisabeth Lindahl, Lena Nordeman, Carina Thorstensson

2013, Sjukgymnast som första bedömare och behandlare för patienter med knäledsartros i primärvård. En randomiserad kontrollerad studie.

FoU-rådet Fyrbodal (354131) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
2 000 SEK
Chan-Mei Ho, Elisabeth Lindahl, Lena Nordeman, Carina Thorstensson

2013, Sjukgymnast som första bedömare och behandlare för patienter med knäledsartros i primärvård. En randomiserad kontrollerad studie.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (366501) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
86 000 SEK
Chan-Mei Ho, Anette Kirtzell, Lena Nordeman, Carina Thorstensson

2013, Sjukgymnast som första bedömare och behandlare för patienter med knäledsartros i primärvård. En randomiserad kontrollerad studie.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (296891) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
176 000 SEK
Chan-Mei Ho, Elisabeth Lindahl, Lena Nordeman, Carina Thorstensson

2012, Sjukgymnast som första bedömare och behandlare för patienter med knäledsartros i primärvård. En randomiserad kontrollerad studie.

FoU-rådet Fyrbodal (320441) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 SEK
Chan-Mei Ho, Elisabeth Lindahl, Lena Nordeman, Carina Thorstensson

2012, Sjukgymnast som första bedömare och behandlare för patienter med knäledsartros i primärvård. En randomiserad kontrollerad studie.

Handledare

Tidigare erfarenheter:

Koordinator för förbättringsarbete
Implementering och användande av Lean som ett koncept i förbättringsarbetet inom den kliniska verksamheten på Närhälsan Trollhättan Rehabmottagning.

Tränare/Ledare

Pågående uppdrag:
Projektledare för forskningsprojekt:

- "Fysioterapeut som första bedömare och behandlare för patienter med knäsmärta i primärvård. En randomiserad kontrollerad studie."

- "Fysioterapeut som första bedömare och behandlare för patienter med knäsmärta i primärvård. En kostnadseffektivitetsstudie."

- "Intra- och interreliabilitet av 30 sekunders chair stand test som självtest för patienter med knäledsartros."

Avslutade uppdrag:

Framtidsgruppen/Fysioterapeuterna: Var med i kärngruppen för Fysioterapeuternas Framtidsgrupp där yngre drivna medlemmar diskuterade på sociala medier och arrangerade workshops som berörde professionens framtidsfrågor. Moderator för workshopen "Hur förbereder vi oss för framtiden eller är den redan här?" Under Fysioterapidagarna 2015.

Riktlinjearbete: Medverkat vid utformning av regionala behandlingsriktlinjer för sjukgymnaster inom Västra Götalandsregionen. Granskat artiklar till sammanställning av riktlinjen.

Prioriteringsarbete sjukgymnastik: Medverkat vid bedömning av prioriteringar i sjukgymnastiska åtgärder.

Studentkårsordförande för Rehabsektionen på Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, 2009

Information is reliable | updated 2019-10-17 by Chan-Mei Ho-Henriksson |

User account for Chan-Mei Ho-Henriksson, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/html/116471