Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Närhälsan Svenljunga vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Enheten för Allmänmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
profession:
Specialist i Allmänmedicin
email:

Work

department:
Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
workplace:
phone number:
0722 245 700
city:
 
country:

Doctoral Thesis (1)

 1. Gothenburg, Sweden: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy; 2009. ISBN 978-91-628-7743-9.

Article - Peer reviewed scientific (30)

 1. Björkelund C, Svenningsson I, Andersson-Hange D, Udo C, Petersson E, Ariai N, Nejati S, Wessman C, Wikberg C, Andre M, Wallin L, Westman J.
  Bmc Family Practice 2018:19
  Web of Science® citations 5
 2. Wikberg C, Nejati S, Larsson M, Petersson E, Westman J, Ariai N, Kivi M, Eriksson M, Eggertsen R, Hange D, Baigi A, Björkelund C.
  The Primary Care Companion for CNS Disorders 2015:17(3)
 3. Risk att lesbiska kvinnor får sämre bemötande och behandling.
  [Risk att lesbiska kvinnor får sämre bemötande och behandling.]
  Läkartidningen 2000:97(49):5796-5800.

Conference Paper - Peer reviewed (9)

 1. Holmgren K, Sandheimer C, Mårdby A, Larsson M, Hange D, Hensing G, Bültmann U.
  European Journal of Public Health; 2016.
 2. Björkelund C, Hange D, Davidsen A, Olafsdottir M, Salomonsson S, Mäntyselkä P, Christensen K.
  19th Nordic Congress of General Practice; 2015.
 3. Kivi M, Eriksson M, Hange D, Petersson E, Johansson B, Björkelund C.
  13th European Congress of Psychology; 2013.
 4. Kivi M, Eriksson M, Hange D, Petersson E, Vernmark K, Johansson B, Björkelund C.
  European Society for Research on Internet Internvention (ESRII) 2013; 2013.
 5. Kivi M, Maria E, Hange D, Petersson E, Johansson B, Björkelund C.
  The Future of Primary Health Care in Europe IV; 2012.
 6. Hange D, Mehlig K, Lissner L, Bengtsson C, Sundh V, Björkelund C.
  Switzerland: 15th Wonca Europe Conference; 2009.
 7. Hange D, Mehlig K, Lissner L, Bengtsson C, Sund V, Björkelund C.
  Reykjavik, Iceland: den Nordiska kongressen i allmänmedicin. 13-16 juni; 2007.

Conference Poster (5)

 1. Hange D, Björkelund C, Petersson E.
  International Journal of Integrated Care (IJIC); 2013.
 2. Andersson-Hange D, Svenningsson I, Björkelund C, Eriksson M, Kivi M, Petersson E.
  “Crossing Borders in Primary Care”. The Future of Primary health Care in Europe IV. Gothenburg 3-4 September, 2012; 2012.
 3. Kivi M, Eriksson M, Hange D, Petersson E, Johansson B, Björkelund C.
  IVth Biannual European forum for primary care (EFPC) Conference: Crossing Borders in Primary Care. 3-4 September 2012, Gothenburg, Sweden; 2012.
 4. The natural history of psychosomatic symptoms and their association with psychological symptoms.
  [The natural history of psychosomatic symptoms and their association with psychological symptoms]
  Hange (Andersson) DH, Bengtsson CB, Sundh VS, Björkelund CB.
  Amsterdam: Wonca; 2004.

Conference Paper - Other (2)

 1. “Crossing Borders in Primary Care”. The Future of Primary health Care in Europe IV. Gothenburg 3-4 September, 2012; 2012.

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilUniversity of Gothenburg. Sahlgrenska AcademyPsychosomatic aspects of women's health - results from the Prospective Population Study of Women in Gothenburg 2009

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheten för Allmänmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2017
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Svenljunga vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
20% 2010
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
5% 2010
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Svenljunga vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2007 2010
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
100% 2004
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Mariestad vårdcentral - Övrigt
100% 2002 2007

Grants

Familjen Kamprads stiftelse
4,000,000 SEK
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Märit Löfgren, Cecilia Björkelund, Lena Nordemann, Gun Rembeck, et al.

2019, Patientdelaktighet vid komplex ohälsa och långvarig nedsättning av arbetsförmågan

Retorik - konsten att tala, framträda och övertyga. 40 poäng/timmar. Vasa Vuxengymnasium. Göteborg. 1999.
Ledning och samarbete i hälso-och sjukvård. Medicinska fakulteten. Göteborg. 3dagar. 2000.
Arbets-och organisationspsykologi. HTU. Vänersborg. 20p. 2001.
Arbetslivets pedagogik. HTU. Vänersborg. 15 p. 2001-02.
Konsultationsprocessen I och video-supervision. Kalymnos, Grekland. 1 v. 2003.
Bitr kursledare för TYK (Tidig Yrkeskontakt), Läkarlinjen, termin 1-4, 20100801-201431
Kursledare för TYK 20150101-20161231.

Kursansvarig för TYK 20170101-fortf.


Kursledare för Vårdsamordnare för psykisk ohälsa i primärvården, 3 Hp 20150101-fortf

Hälso-och sjukvårdslinjen. VHÖ. Norrköping. 80 p. 1983-85.
Intensivvårdssjuksköterskeutbildning. Schweiz. 2år. 1990-92.
Läkarlinjen. Göteborgs universitet. Göteborg. 220 p. 1994-2000.
Internationell medicin. Göteborgs universitet. Göteborg. 10 poäng. 2000.
ST-läkare i allmänmedicin. Backa vårdcentral. Göteborg. 20020501-20070131.
ST-läkare i allmänmedicin. Lindens vårdcentral. Mariestad 20070201-20090529.
Distriktsläkare. Vårdcentralen Mariestad. 20090530-20100510.
Distriktsläkare. Vårdcentralen Svenljunga 20100902- fortf.
Doktorandtjänst (50%) vid avd för allmänmedicin. Göteborg. 20040101-20090529.
Forskare vid Göteborgs universitet 20090901-fortf.
Post doc och handledare vid FoU Primärvård Borås 20110101-fortf.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-03-12 by Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson) |

User account for Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/html/2835