Gun Rembeck, Närhälsan Borås ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Gun Rembeck
profession:
FoU-strateg, leg barnmorska
email:

Work

department:
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning
workplace:
FoU-centrum Södra Älvsborg Sven Erikssonsplatsen 4, Borås
phone number:
+46 73 0323501 och +46 104359411 (ej onsd fm och torsd)
city:
503 38 Borås
country:
Sverige

Qualified assistance

Lecturer

target group and cost:
Handledare för vetenskapliga forskningsprojekt vilket inkluderar alla yrkesgrupper inom hälso och sjukvården. Kostnadsfritt för primärvårdsanställda inom FoU primärvård FoU-centrum Södra Älvsborg.
orientation/description:
Primärvårdsforskning - kvalitativ och kvantitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Särskilt ämneskunskap: pubertet, sexualitet, kropp, menstruation, tonår.

Tutor

target group and cost:
Att initiera, stödja och stimulera olika personalkategorier att genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom primärvård.
orientation/description:

Disputerad barnmorska med erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskning. Kunskap om forsknings och utvecklingsarbete samt folkhälsostudier. Verksam sjuksköterska sedan 1977 och barnmorska sedan 1980. Har lång erfarenheter av barnsjukvård, ungdomsmottagning, mödravård, ultraljud, gynekologi.

Arbetar som forskningsledare inklusive forskningshandledare för alla vårdkategorier med inrikting primärvård och folkhälsa.

Arbetar med högskoleundervisning på grund, avancerad och forskarnivå inom området vetenskaplig metod och ungdomtiden. Utvecklat undervisningsmetoder för flickor i tidig pubertet samt skrivit skrifter inom ämnet "12-åriga flickor".

Erfarenhet av arbete som verksamhetschef och samordnare på ungdomsmottagning.

Är engagerad i internationella frågor främst i utvecklingsländer både professionellt och på frivillig basis.

Deltar som sakkunnig och i referensgrupper t ex i Utbildningsradions film "Kroppen på G" och i Vårdförbundets internatrionella projekt Girl Child Project.

Doctoral Thesis (1)

 1. Göteborg: Göteborgs Universitet, Sahlgrenskaakademin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa; 2008. ISBN 978-91-628-7493-3.

Article - Peer reviewed scientific (7)

 1. Transition to puberty as experienced by 12-year-old Swedish girls.
  [Tolvåriga flickors upplevelse av att gå in i puberteten]
  Rembeck GI, Hermansson E.
  The Journal of school nursing : the official publication of the National Association of School Nurses 2008:24(5):326-34.
  Web of Science® citations 5
 2. Improving pre- and postmenarcheal 12-year-old girls' attitudes toward menstruation.
  [Nytt strukturerat, interaktivt, multisensoriskt lärande i grupp (IML) - påverka attityden till menstruation hos 12-åriga flickor]
  Health care for women international 2004:25(7):680-98.

Book (2)

 1. Nordeman LN, Almqvist EA, Rembeck GR, Larsson EL, Hansson IH, Låstberg JL, Borgman AB, Reichenberg KR, Segerblom AS.
  CELA; 2013. ISBN 978-91637-2758-0.
 2. Höjeberg PH, Rembeck G.
  Stockholm: Hälsopedagogik HB. ISBN 91-972274-2-0.; 2002.

Conference Paper - Peer reviewed (11)

 1. Las Vegas USA: 46th Global Nursing and Healthcare Conference 14-16 oktober; 2018.
 2. Rio de Janerio Brazilien: 21th world congress WONCA; 2016.
 3. Sudbury Canada: Second international ISTAR Conference, Sudbury Canada, June 18-21 2015: Journey to adulthood: physical, emotional, mental and spiritual pathways.; 2015.
 4. Gumbaketi E, Gunnarsson R, Larkins S, Rembeck G.
  Cairns, Australia: Individual Self-esteem and Transition to Adolescence with Respect (ISTAR); 2013.
 5. Durban, Sydafrika: ICN 24TH QUADRENNIAL CONGRESS, Leading Change: Building Healthier Nations, 27 June – 4 July 2009; 2009.
 6. Rembeck GR, Hermansson EH.
  Cairns Australien: Futures of Transitions: Perspectives of Change. From Childhood to Adulthood in self-esteem, body-esteem and identities in the 21st Century; 2008.
 7. Buenos Aires: Ultrasound in Medicine & Biology 1997; 1997.
 8. Wachsmann SW, Billhult Karlsson ABK, Nordeman LN, Gunnarsson RG, Rembeck GR.
  Newyork USA: Global nursing education 2018;

Report (3)

Other (2)

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Handledarutbildning för doktotanderGöteborgs universitetMedicinska institutionen, Allmänmedicin, 5 hp20102010
Ph.D.Göteborgs Universitet, Sahlgrenskaakademin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsaThe winding road to womanhood. Adolescents´ attitudes towards menstruation, womanhood and sexual health - observational and interventional studies20042008
Vårdpedagogik och C-uppsatsGöteborgs universitetVårdvetenskapliga institutionen19992004
SexologiGöteborgs universitetPsykologiska institutionen, 10 p19931993
Leg barnmorskaGöteborgs universitetVårdvetenskapliga institutioen19791980
Leg SjuksköteskaHögskolan Skaraborg  1977

Education (free text)

Leg sjuksköterska 1977

Leg barnmorska 1980

Vårdpedagogik 90 poäng (kandidatexamen) 2004

Medicine doktorsexamen 2008 Docentkurs - handledning i forskarutbildning 5 hp.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
80% 2017
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Borås ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Resterande tid på Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Södra Älvsborg.

10% 2016
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
90% 2015 2016
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
10% 2015 2015
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
80% 2013 2014
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
20% 2013 2014
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
60% 2008 2012
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
40% 2008 2012
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Barnmorska ungdomsmottagningen Lerum. 20% doktorandstöd samt FoU-rådsmedel som utnyttjades under denna tid partiellt.

100% 2007 2008
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Verksamhetschef för ungdomsmottagningen Lerum samt under två år ungdomsmottagningen Alingsås/Vårgårda/Herljunga. Även kliniskt verksam barnmorska på ungdomsmottagningen Lerum. 10% predoktorandstöd 2002-2003. 20% doktorandstöd 2004-2006. FoU-rådsmedel utnyttjades även denna tid partiellt av arbetstiden

100% 2002 2006
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Barnmorska ungdomsmottagningen Lerum, Ultraljudsmottagning, Gynekologisk mottagning Barnmorskemottagningen Lerums Vårdcentral. Projektledare - folkhälsoprojekt Mitten-Älvsborg. 10% predoktorandstöd 2000-2003. FoU-rådsmedel utnyttjades även denna tid partiellt av arbetstiden


100% 1995 2001
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ] Show info
Barnmorska ungdomsmottagningenen Lerum, Ultraljudsmottagning, Gynekologisk mottagning. Projektledare - folkhälsoprojekt

75% 1994 1995
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Ungdomsmottagningen Redbergsplatsen Göteborg.

60% 1993 1994
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Ungdomsmottagningen Lerum.

40% 1993 1994
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Mödravård, föräldrautbildning,preventivmedelsrådgivning, ungdomsmottagning.

100% 1990 1993
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1980 1990
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Akutsjukvård och Barnkirurgi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1977 1979
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Ortopedi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1974 1975
Övrigt - Förening - Alla Föreningar Show info
Ungdomsledare

100% 1973 1974

information Work experience below is presented in plain text. Click Edit CV to edit.
Barn- och ungdomskirurgisk avdelning samt akutmottagning Förlossningsvård/BB Gynekologisk akut och obsavdelning Mödarhälsovård/preventivmedelsmottagning/föräldrautbildning Specialistmödravård Utraljudsmottagning Gynekologisk barnmorskemottagning Ungdomsmottagning; individuell och utåtriktad verksamhet Folkhälsoarbete - projekt Samordnare ungdomsmottagning Verksamhetschef Projektledare forsknings- och utvecklingsenheten Seminarie- och föreläsningshållare Kursarrangör/kursansvarig Projektdatabasen FoU i Sverige Handledare för projektarbete inom forsknings och utvecklingsenheten

Grants

Vetenskapsrådet
200,000 SEK
Gun Rembeck

2018, Kurs

Innovationsplattformen (861691) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
100,000 SEK
Gun Rembeck

2018, Uppvärmd inandningsluft till barn med trakeostomi

Ungdomssexologi, 10p 1994

Vårdpedagogik:

Grundläggande perspektiv inom vårdpedagogik, 5p 1998

Praktikerkunnandets teoretiska grund, 5p 1981

Vetenskaplig metodik, 5p 1998

Vårddidaktik, 5p 1998 Vård och omsorgsverksamhet i utveckling och förändring, 5p 1999

Utvärdering och utvecklingsarbete, 5p 1999

Handledning, 5p 1999 Värdegrunder och yrkesetik, 5p 1999

Forskningsmetodik, 10p (TG allmän medicinska inst.) 2000

Kandidatexamen, (C-uppsats) 2004

Forskningsmetodik allmän medicinska inst., 15p 2000 (varav 10p tillgodoräknats i kandidatexamen se ovan)

Forskningsetik 2p 2005 Informationsteknik 0,5p 2005

Gender in health research: integrating medicin and public health 2,25 hp 2007

Alla doktorandkurser för medicinska institutionen, avd allmänmedicin har genomgåtts.

Motiverande samtal (MI) 4 dagar 2010

Docentkurs - handledning i forskarutbildning 5 hp 2009

Ungdomsmottagningskonferens Borås. Ämne: att bli kvinna – jobbigt eller något att se fram emot. Föreläsning av en arbetsmodell på Ungdomsmottagningen Lerum, Tensta (1997).

Folkhälsoforum Göteborg. Ämne: att bli kvinna – jobbigt eller något att se fram emot. Redogörelse av en arbetsmodell på Ungdomsmottagningen Lerum (1997). Ungdomsmottagningskonferens Uddevalla. Ämne: Redogörelse av en utvärderingsenkät av sex och samlevnadsundervisningen på ungdomsmottagningen Lerum. Det flickor vill veta mer om vill pojkar veta mindre om och vice versa (1998).

Arrangör och kursledare till Metodutvecklingsseminarier. Ämne: modellen att ”möta flickor i tidig pubertet” (2000, 2001). Målgrupp; barnmorskor på ungdomsmottagningar i landet. Utbildningarna har lett till att 60 ungdomsmottagningar har tagit del av metoden.

Kursarrangör- och kursledaransvaret har delats med ytterligare en person. Metodutvecklingsseminarier (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). Kursledare till seminarier av modellen att ”möta flickor i tidig pubertet” samt uppmärksamma särskilt tidigt utvecklade flickor. Målgrupp; skolsköterskor i Stockholm. Kursledaransvaret har delats med ytterligare en person.

Ungdomsmottagningskonferens Tylösand. Uppföljning och enkätredovisning av metodutvecklingsseminarier för barnmorskor. Utbyte av kunskap mellan ungdomsmottagningar (2002).

Folkhälsoprojekt. Barn i behov av stöd i ungdomsutvecklingen. Vidareutveckling av ovanstående modell med fokus på samarbete med skolhälsovården. Delade ansvaret medtvå andra projektledare (2002-2004).

Deltagit referensgrupp för Girl Child Projekt. Ett globalt forsknings- och policyprojekt om flickor i 10-14-årsålder, Vårdförbundet i samarbete med International Council of Nurses, ICN (2003).

Medverkar som sakkunnig i fem avsnitten av Utbildnings Radions program ”Kroppen på G”. TV-serien som vände sig flickor och pojkar i mellan 10-12 år och går att hyra på AV-mediecentral och beställas via URs Kundtjänst. Programmet vann första pris i kategorin non-fiction 7-11 vid Prix jeunesse –04 (barntevevärldens motsvarighet till Oscars) (2003).

The 3rd biannual international ISTAR Conference in Borås Sweden, June 18-21 2017. Enablers and barriers for successful transition from childhood to adulthood. Vetenskaplig konferens. Huvudansvar för att arrangera och genomföra konferensen.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-04-23 by Gun Rembeck |

User account for Gun Rembeck, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/html/40