Anna Bergenheim, Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Anna Bergenheim
profession:
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg
email:

Work

department:
FoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning
workplace:
Bävebäcksgatan 5
phone number:
010-4416530
city:
45130 Uddevalla
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

 1. Gothenburg, Sweden: University of Gothenburg; 2012. ISBN 978-91-628-8433-8.

Article - Peer reviewed scientific (10)

 1. d'Elia HF, Rehnberg E, Kvist G, Ericsson A, Konttinen Y, Mannerkorpi K.
  Scand J Rheumatol. 2008:37(4):284-92.
  Web of Science® citations 21

Conference Paper - Peer reviewed (10)

 1. Madrid: Annual European Congress of Rheumatology, 14–17 June, 2017; 2017.
 2. Ericsson AE, Palstam AP, Larsson AL, Löfgren ML, Bileviciute-Ljungar IB, Bjersing JB, Gerdle Bg, Kosek EK, Mannerkorpi KM.
  Rom: EULAR Annual European Congress of Rheumatology; 2015.
 3. Rom: EULAR Annual European Congress of Rheumatology; 2015.
 4. Gothenburg, Sweden: Medicinska Riksstämman; 2006.
 5. Göteborg: Läkarstämman i Nordstan : ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap i samband med Svenska läkaresällskapets riksstämma i Göteborg, 2006; 2006.
 6. Mannerkorpi KM, Gard GG, Rivano-Fisher MRF, Ericsson AE, Nordeman LN.
  Stockholm: Läkarstämman; 2005.

Conference Poster (1)

 1. Karlsson M, Bergenheim A, Larsson M, Nordeman L, van Tulder M, Bernhardsson S.
  Geneve: World Congress in Physical Therapy; 2019.

Conference Paper - Other (4)

 1. Munkedal, Sweden: Fibromyalgi- och SLE-dag hos Munkedals Reumatikerförening; 2010.
 2. Gothenburg, Sweden: Internutbildning 2006-11-24 på Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet; 2006.

Report (1)

 1. Bernhardsson S, Aevarsson O, Björkander E, Blomberg A, Ellsén M, Ericsson A, Larsson E, Persson J, Samuelsson O, Spalde G, Svanberg T, Jivegård L.
  Göteborg: Region Västra Götaland, Sahlgrenska University Hospital; 2016.

Manuscripts, not yet accepted

- Bergenheim A, Johannesson S, Nordeman L, Joelsson M, Mannerkorpi K. Stress symptoms predicts improvement in pain intensity in women with fibromyalgia and chronic widespread pain. Manuscript submitted to BMC Rheumatology august 2018, resumbitted after review in december 2018.

- Johannesson S, Nordeman L, Joelsson M, Mannerkorpi K, Bergenheim A.  Work status in women with fibromyalgia - A 12-year follow up study. Planned submission of manuscript february 2019.

Bergenheim A, Johannesson S, Nordeman L, Joelsson M, Mannerkorpi K. 12 year follow-up of impairment and physical capacity in women with fibromyalgia and chronic widespread pain.. Abstract accepted as poster presentation at World Congress of Physical Therapy (WCPT) in Genève May 2019.

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilUniversity of GothenburgFibromyalgia and chronic widespread pain. Dimensions of fatigue and effects of physiotherapy. 2012

Education (free text)

Examina:
- Sjukgymnastexamen 120 p, Göteborgs Universitet år 2001
- Magisterexamen, Uppsala universitet år 2005.
- Medicine doktorsexamen, Göteborgs Universitet år 2012.

Utbildning inom forskarutbildning:
- Basblock 15 hp i forskarutbildningen vid Sahlgrenska Akademin.
- Evidensbaserad medicin 2 hp, VT 2009
- Explorativ analys i SPSS, 4,5 hp, VT 2009
- Academic Writing, 4 hp, HT 2010
- Utvärderingsmetodik i kvantitativa och kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården, 7,5 hp HT 2011

Utbidlning inom pedagogik:
Handledning i forskarutbildning 7.5 hp, Göteborgs Universitet år 2015
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, Högskolan Väst 2013

Övrig universitetsutbildning:
- Fysiologi 2 p, Biokemi 5 p, Kemi 3 p, Göteborgs Universitet år 1997
- Engelska 10 p, Umeå Universitet år 2004
- Statistisk dataanalys 10 p, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet 2005.

- Klinsikt inriktade kurser:
McKenzie A,B,C,D Axelina, TENS, MTT 1 & 2, Akupunktur, RedCord, Astma/KOL, Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik grundkurs x 2.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Adjungerad lektor vid Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering, Avd för Fysioterapi.

20% 2018
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
FoU-ledare 20 % från 2012-2015
FoU-strateg 40 % från 2016

40% 2012
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Har pågående tillsvidareanställning och arbetar kliniskt som sjukgymnast på Närhälsan Rehabmottagning i Uddevalla, samt som FoU-strateg på FoU primärvård i Fyrbodal.
100% 2002
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården Uddevalla sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anställning som sjukgymnast på sjukgymnastiken Uddevalla Sjukhus, med placering på Reumatologavd. Även viss placering på KAVA2 (Ortopedi och Kirurgi) och Allmän geriatrisk avd.

100% 2001 2002

Grants

FoU-rådet Fyrbodal
98 000 SEK
Anna Bergenheim

2019, Undersökning av om en kombinerad behandling av fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi inriktad på stressreducering kan påverka smärtintensiteten hos personer med långvarig generaliserad smärta

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (835151) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
214 000 SEK
Anna Bergenheim, Anna Grimby Ekman, Sandra Weineland, Lena Nordeman, Maria Larsson

2018, Undersökning av om en kombinerad behandling av fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi inriktad på stressreducering kan påverka smärtintensiteten hos personer med långvarig generaliserad smärta.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (586471) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
157 800 SEK
Anna Bergenheim, Kaisa Mannerkorpi, Lena Nordeman, Gunilla Jonsson, Sofia Juhlin

2016, Tolv-årsuppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (551351) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
252 000 SEK
Anna Bergenheim, Kaisa Mannerkorpi, Lena Nordeman, Gunilla Jonsson, Sofia Juhlin

2015, Tolv års-uppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla

FoU-rådet Fyrbodal (516301) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
26 760 SEK
Anna Bergenheim, Clara Goksör, Kaisa Mannerkorpi

2015, Kunskap för livet - ett rehabiliteringsprogram för personer med långvarig generaliserad smärta

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (7918) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
320 000 SEK
Anna Bergenheim, Lena Nordeman, Kaisa Mannerkorpi, Tomas Bremell

2006, Men with Fibromyalgia or Chronic Widespread Pain - effect of exercise on symptoms and body functions

FoU-rådet Fyrbodal (6523) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
80 000 SEK
Anna Bergenheim, Kaisa Mannerkorpi, Tomas Bremell

2006, Relationship between five dimensions of fatigue and demographic variables, disease variables, body functions and physical activity, in female patients with fibromyalgia and chronic widespread pain.

FoU-rådet Fyrbodal (4939) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
100 000 SEK
Anna Bergenheim, Kaisa Mannerkorpi, Tomas Bremell

2005, Fatigue and pain in patients with fibromyalgia and chronic widespread pain.

FoU-rådet Fyrbodal (4317) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
75 000 SEK
Anna Bergenheim, Kaisa Mannerkorpi

2005, Fatigue in patients with fibromyalgia and chronic widespread-pain.

Handledning till doktorsexamen, pågående:

Huvudhandledare till Sofia Juhlin, leg sjukgymnast, som sedan 2018-01-30 är doktorand vid Inst för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Enheten för Fysioterapi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Doktorandprojektet har arbetstiteln: Förändringar i hälsa och arbete över tid samt effekter av eHälsa-intervention hos patienter med långvarig generaliserad smärta

- Har under sju år (2012 – pågående) deltagit kontinuerligt i grupphandledningsarbete av doktorander på FoU primärvård Fyrbodal på seminarium där doktorander presenterar sina forskningsplaner och studieplanering.
Arbetet innebär opponering vid lokalt arrangerade predisputationer vid FoU primärvård i Fyrbodal. Även att ge råd, stöd och feedback till doktorander angående pågående och planerade forskningsarbeten.

Handledning till Magister/Masterexamen, avslutade:

2017 VT- Huvudhandledare till Sofia Johannesson, leg sjukgymnast. Masteruppsats vid Göteborgs Universitet.
Titel: Work status in women with fibromyalgia - a 12-year follow up study.

2016 VTEM[–] Bihandledare till Clara Goksör, leg sjukgymnast. Masteruppsats vid Göteborgs Universitet.
Titel: An Educational Program “Pain School – Competence for life” for Patients with Chronic Widespread Pain –A Qualitative Study.

2018 HT - Bihandledare till Marc Karlsson, leg sjukgymnast. Masteruppsats vid Göteborgs Universitet. Titel: Exercise therapy for acute low back pain: a systematic review of systematic reviews.

Handledning till Master/Magisterexamen, pågående:
Huvudhandledare till Maria Ridell, leg sjukgymnast. Magisteruppsats vid Göteborgs Universitet.
Titel: Fysioterapeuters erfarenheter om självbildens betydelse för val av behandling av patienter med ätstörningar. En kvalitativ intervjustudie. Planerad examen HT 2018.

Huvudhandledare till Åse Lundin, leg fysioterapeut. Magisteruppsats vid Göteborgs Universitet.
Titel: En kartläggning av fysioterapeuters samt sjukgymnasters attityder kring suicid inom primärvårdsrehabilitering. Planerad examen HT 2018.

Handledning till Kandidatexamen, avslutade:

2017 VT - Handledare till Karl Edlund och Mattias Johansson. C-uppsats på Fysioterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Titel: Kan man minska ungdomars stillasittande genom interventioner i skolan? En litteraturstudie.

2017 HT -Handledare till My Lindsjö och Sofie Roempke Lindström. C-uppsats på Fysioterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Titel: Träning av djupa nackflexorer vid långvarig nacksmärta. Effekt på smärta och funktion. En litteraturstudie.

2018 VT - Handledare till Felix Wallner, Saman Nasseri. C-uppsats på Fysioterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Titel: Erfarenheter av fysioterapi inom försvaret. En enkätstudie.

2018 HT - Handledare till Mathilda Hyll, Amanda Hackman. C-uppsats på Fysioterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Titel: Hur hälsorelaterad livskvalitet påverkas hos rekryter under de tre första månaderna av värnplikt. En kvantitativ enkätstudie. 

Handledning till Kandidatexamen, pågående:

Handledare till Stina Johansson, Emelie Larsson.EM C-uppsats på Fysioterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Arbetstitel: fysioterapeuters upplevelser av att arbeta i vårdvalsmodell. en kvalitativ intervjustudie. Planerad examen juni 2019.

Handledare till Elin Wallin. C-uppsats på Fysioterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Arbetstitel: Effekten av dans som intervention för personer med Parkinson. En litteraturstudie. Planerad examen juni 2019.

Handledning ST-projekt, avslutade:
2017 - Handledare till Abdul Azizi, ST-läkare allmänmedicin, ST-arbete med titel: En enkätundersökning av patienters upplevelser av besök hos läkare i primärvård.
2013 - Handledare till Soraya Azizi, ST-läkare allmänmedicin, ST-arbete med titel: Närhälsan Dalaberg: Kartläggning av antibiotikaförskrivning år 2009-2012.

Handledning ST-projekt, pågående:
Handledare till Monica Ådin, ST-läkare allmänmedicin, ST-arbete med titel: Behandling av utmattningssyndrom hos primärvårdsläkare.

Handledning vid seminarium för projektidéer vid FoU primärvård i Fyrbodal
Har medverkat aktivt i sju år (2012-pågående) vid regelbundna seminarier vid FoU-enheten för primärvård i Fyrbodal där personal som arbetar i primärvård i Fyrbodal får komma och lägga fram sina projektidéer, uppskattas till sammanlagt 15 seminarium.
Arbetsuppgifter: Rådgivning, vägledning och handledning för att hjälpa dessa personer vidare med sin projektidé.

Administration av undervisning

Kursansvarig
Ansvarig (sedan 2013 och pågående) för att arrangera seminarieserie: Forskarseminarium vid FoU primärvård Fyrbodal.
Målgrupp: Doktorander och FoU-handledare i Fyrbodal. Seminarierna äger rum ca 8 ggr/år.
Arbetsuppgifter: Planera seminariernas innehåll, kontakta föreläsare, skicka ut årsplanering och inbjudningar, hantera anmälningar och vara moderator för seminarierna.

Ansvarig (sedan 2013 och pågående) för att arrangera seminarium (halvdagar) vid FoU primärvård Fyrbodal där forskare inom olika fält bjuds in för att berätta om sin forskning.
Målgrupp: Kliniskt verksam personal i primärvård i Fyrbodal och vissa tillfällen i hela VGR. Seminarierna äger rum ca 1-2 ggr/år.
Arbetsuppgifter: Planera seminariernas innehåll, kontakta föreläsare, planera schema för seminarierna, utforma inbjudan och vara moderator för seminarierna, administrera kursutvärdering.

Ansvarig för att arrangera ett delmoment i doktorandkursen Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård 5 hp, delmomentet var den kursdag (heldag) som hette:
”Vilken evidens kan du lita på?STRONG (25 sepSTRONG 2017, plats FoUU-centrum Fyrbodal)
Dagens innehåll: Evidensbaserad Medicin samt artikelgranskning. Systematisk utvärdering av bias, publikationsbias, selective outcome reporting och vikten av kritiskt tänkande. Fördelar och nackdelar med preventiv medicin.
Målgrupp: Doktorander och FoU-handledare i Västra Götalandsregionen.
Arbetsuppgifter: Kontakta föreläsare, utforma schema för dagen, utforma inbjudan, verka som moderator för dagen.

Medlem i lokala FoU-rådet Fyrbodal. (sedan 2014 och pågående).
Är under uppstart för att bli ställföreträdande ordförande i Lokala FoU-rådet i Fyrbodal Arbetsuppgifter: Granskningsarbete gällande ansökningar av FoU-medel.

Erfarenhet av undervisning

2015: Var kursledare i litteraturgranskning i kursen Vetenskapligt Förhållningssätt, FoU-enheten Fyrbodal. Seminarieform.
Deltagare: ST-läkare i Fyrbodal.
Arbetsuppgifter: Leda diskussioner under seminarium om litteraturgranskning under 4 dagar.

Har sedan fyra år (2013-pågående) undervisat i evidensbaserad ledarutbildning för fysioterapeuter och arbetsterapeuter för smärtskolan ”Kunskap för Livet” som arrangeras av Reumatikerförbundet.
Arbetsuppgifter: Undervisa fysioterapeuter och arbetsterapeuter i teoretisk bakgrund och vetenskaplig evidens till behandlingsprogrammet Kunskap för livet. Föreläsningsform, undervisar 2 timmar per ledarutbildning som sker kontinuerligt på olika platser i Sverige.

Har sedan fyra år (2013 – pågående) undervisat patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) i grupp på Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning kontinuerligt i så kallad KOL-skola. Patientutbildningen består av 3 tillfällen à 1 timme och äger rum i sin helhet 4 gånger per år:
Målgrupp: Patienter med KOL i Uddevalla.
Arbetsuppgifter: Utforma innehållet i patientutbildningen, leda undervisningen vid tillfälle 1 och 3 och delar av tillfälle 2, utvärdera undervisningen.

Föredragshållare på internationella konferenser:
2016. Muntligt föredrag: Resistance exercise improves multidimensional fatigue in women with Fibromyalgia. A randomized controlled trial. U EULAR (European Leage Against Rheumatism) congress. Rom, Italien.

Föredragshållare på nationella konferenser:
Fysioterapi 2017. Muntligt föredrag:EM  Resistance exercise improves multidimensional fatigue in women with Fibromyalgia. A randomized controlled trial. Stockholm.

Annan föreläsning/undervisning för forskare, vårdpersonal och patientföreningar:

Har vid olika tillfällen presenterat egna forskningsresultat eller haft föreläsning/undervisning för forskare, vårdpersonal och olika patientföreningarEM[:
-]Presentation av egna forskningsresultat för vårdpersonal vid Närhälsan Uddevalla samt rehabmottagning under hösten 2017.
- Forskarseminarium FoUU-centrum Fyrbodal hösten 2017. Presentation av egna forskningsresultat för FoU-ledare.
- Presentation/undervisning av egna forskningsresultat för kliniskt verksamma medarbetare vid Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning hösten 2017.
Smärtkonferens arrangerad av Reumatikerförbundet I Stockholm nov 2016. Presentation av eget forskningsresultat.
-Presentation av verksamheten Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning vid PRO-möte vid två olika tillfällen under 2016.
- Seminarium arrangerat av Uddevalla Fibromyalgiförening 2015. Presentation av egna forskningsresultat samt aktuell forskning inom Fibromyalgi.
- Reuma-dag i Karlstad, 2013. Presentation av egna forskningsresultat samt aktuell forskning inom Fibromyalgi för vårdpersonal.
- Västsvenska Reuma-dag i Göteborg, 2013. Presentation av egna forskningsresultat samt aktuell forskning inom Fibromyalgi.
- Sjukgymnastdagar Fyrbodal 2012 – presentation av egen forskning och aktuell forskning inom Fibromyalgi för fysioterapeuter anställda i primärvård Fyrbodal.
- Doktoranddag Fyrbodal 2010: Presentation av egna forskningsresultat.
- Reumatikerförbundets möte i Munkedal, 2010. Presentation av egna forskningsresultat samt aktuell forskning inom Fibromyalgi.

FoU-strateg - Arbetar 20-40 % som FoU-strateg (sedan januari 2016 och pågående) på FoU primärvård i Fyrbodal.
Uppdraget innebär:
- Handleda FoU-projekt av mycket olika karaktär (ST-projekt, predoktorand, doktorand, magister/master).
- Omvärldsbevaka möjliga utlysningar av projektmedel och annan forskningsfinansiering och ansvara för att ansökningar skrivs.
- Planera, initiera, genomföra, implementera och utvärdera FoU-projekt (externa medel krävs för att kunna driva forskningsprojekten)
- Ansvara för planering och genomförande av seminarieserier, utvecklingsdagar och workshops för både forskare och kliniskt verksam personal i primärvården i Fyrbodal

FoU-ledare -Arbetade under 2,5 år (maj 2012 till dec 2015) 20-40 % som FoU-ledare på FoU primärvård i Fyrbodal.
Upprdaget innebar att handleda FoU-projekt på olika nivåer samt arrangera forskarseminarier.

Postdoc: 20 % fr.o.m 140201-151231 på Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Inst för Neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Enheten för fysioterapi.

Projektkoordinator:
-GAU – Göteborg – Alingsås - Uddevalla
Verkade som koordinator i Uddevalla i det regionala samarbetsprojektet GAU. Projektledare: Kaisa Mannerkorpi. Koordinator Alingsås: Lena Nordeman. Projektet startade 2009 och pågår fortfarande med uppföljningar av samma patientkohort.

- Effekter av fysisk aktivitet med e-hälsostöd för personer med långvarig utbredd smärta.
Koordinator i Uddevalla i forskningsprojekt i multicenterstudie som äger rum i Göteborg Alingsås och Uddevalla och startar i december 2017. Projektledare Kaisa Mannerkorpi:

Projektledare:

Är projektledare sedan 2 år ( januari 2016 och pågående) i det regionala forskningsprojektet: 12-årsuppföljning av kvinnor med fibromyalgi och långvarig generaliserad smärta.

Regionalt forskningssamarbete:

-Forskningsplattformen för muskuloskeletal hälsa deltar aktivt i plattformen som är ett regionalt forskningssamarbete för forskning inom muskuloskeletal hälsa, där forskare inom muskuloskeletal hälsa i primärvård i VGR samarbetar kring ansökningar och genomförande av regionala forskninsgprojekt

-Ingår (sedan 2012 och pågående) i forskargrupp ledd av Kaisa Mannerkorpi (leg fysioterapeut, professor) vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Fysioterapi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

-Nationellt forskningssamarbete:
Painomics Utförde som postdoc 2014-2015 en delstudie i forskningsprojektet Painomics – ett tvärprofessionellt nationellt samarbete mellan Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet och Linköpings Universitet. Styrgrupp i projektet: Kaisa Mannerkorpi, GU. Eva Kosek, KI, Malin Ernberg, KI, Björn Gerdle LIU.

Units that user is associated with

Additional information

Pågående uppdrag/tjänster:

-Kliniskt arbete - Arbetar 50 % på Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning.

- FoU-strateg - Arbetar 20-40 % som FoU-strateg (sedan januari 2016 och pågående) på FoU primärvård i Fyrbodal. Procentsatsen varierar beroende på arbete i externt finansierade forskningsprojekt.
Uppdraget som FoU-strateg innebär bland annat att:
- Handleda FoU-projekt av mycket olika karaktär (ST-projekt, predoktorand, doktorand, magister/master).
- Omvärldsbevaka möjliga utlysningar av projektmedel och annan forskningsfinansiering och ansvara för att ansökningar skrivs.
- Planera, initiera, genomföra, implementera och utvärdera FoU-projekt (externa medel krävs för att kunna driva forskningsprojekten)
- Ansvara för planering och genomförande av seminarieserier, utvecklingsdagar och workshops för både forskare och klinikst verksam personal i primärvården i Fyrbodal

- Projektledare sedan 2 år (sedan januari 2016 och pågående) i det regionala forskningsprojektet: 12-årsuppföljning av kvinnor med fibromyalgi och långvarig generaliserad smärta som pågår i Göteborg Alingsås och Uddevalla.

- Projektkoordinator i forskningsprojektet Effekter av fysisk aktivitet med e-hälsostöd för personer med långvarig utbredd smärta.
Koordinator i Uddevalla i forskningsprojekt i multicenterstudie som äger rum i Göteborg Alingsås och Uddevalla och startar i december 2017. Projektledare Kaisa Mannerkorpi.

- Medlem i lokala FoU-rådet Fyrbodal

Information is reliable | updated 2018-03-26 by Anna Bergenheim |

User account for Anna Bergenheim, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/html/4081