Publication: Livskvalitet hos patienter med långvariga smärttillstånd - en jämförelse mellan fibromyalgi och refraktär angina pectoris

Livskvalitet hos patienter med långvariga smärttillstånd - en jämförelse mellan fibromyalgi och refraktär angina pectoris.
Schultz T, Andréll P, Mannerkorpi K, Börjesson M, Nordeman L.
Göteborg: Läkarstämman i Nordstan : ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap i samband med Svenska läkaresällskapets riksstämma i Göteborg 2006; 2006.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=1042271