Publication: High-intensive Nordic walking (stavgång) improves body function and activity limitations in patients with fibromyalgia. A randomised controlled trial

High-intensive Nordic walking (stavgång) improves body function and activity limitations in patients with fibromyalgia. A randomised controlled trial.
Mannerkorpi K, Nordeman L, Cider Å, Jonsson G.
Stockholm: Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, 2009; 2009.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=1042671