Publication: Nordic walking decreases heart rate at a submaximal test in women with fibromyalgia

Nordic walking decreases heart rate at a submaximal test in women with fibromyalgia.
Mannerkorpi K, Nordeman L, Cider Å, Jonsson G.
Göteborg: Läkaresällskapets Rikstämma 2010; 2010.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=1042861