Publication: Direkt Access Sjukgymnasten som första bedömare vid remissfri mottagning

Direkt Access Sjukgymnasten som första bedömare vid remissfri mottagning.
Fysioterapi 2011:10:34-38.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=1454691