Publication: Alla vinner på rätt vård direkt

Alla vinner på rätt vård direkt.
Göteborg: På väg mot världsklass - Vi är på spåret; 2015.

Abstract

Den 7 oktober 2015 bjöd FoU primärvård i Västra Götalandsregionen in till en dag fylld av exempel på forskningsprojekt där patient- och verksamhetsnytta blev tydlig genom beskrivande berättelser som fokuserar på resan fram till nyttiggörande. Symposiet visade hur framtagandet av interventioner, innovationer och påföljande implementering har förbättrat vårdkvaliteten. Deltog som talare i "Alla vinner på rätt vård direkt" som handlade om triagering inom vården. Avslutade talet med fokus på framtidens utmaningar och hur viktigt det även är att patienten söker i rätt tid för att kunna få rätt vård i rätt tid. Talare: Jörgen Thorn, Lena Nordeman, Karin Samsson, Maria Larsson och Chan-Mei Ho


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=2445621